Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Index ABC - EN Link to English intro

MEGALITICA Index-Link
Deel1: Algemene informatie 1.1 Megalieten
Intro Deel 1

Menhirs & dolmen - Ouderdom - Functie - Beschaving - Trechterbeker - Bibliografie

Volgende
 

Trechterbekercultuur

Detail infopaneel Gronhoj (Horsens - Denemarken)
Detail infopaneel Gronhoj (Horsens - Denemarken)
Voorwerpen Trechterbekercultuur gevonden bij de opgraving van 1832

 

Uit de "Encyclopedie Drenthe Online"

"Trechterbekercultuur: Neolithische cultuur genoemd naar een karakteristieke aardewerkvorm. 
Deze cultuur (4000-2700 v.Chr.) strekte zich bij tijden uit van Nederland boven de rivieren tot het 
westen van de Oekraïne, de buurt van Stockholm in Zweden, en tot bijna bij Wenen in Tsjechië en 
Slowakije. Van de naar aardewerktypen en andere cultuurverschillen onderscheiden subgroepen behoort 
Drenthe tot de Westgroep (die Noord-Nederland en Nederduitsland tot aan de Elbe omvat). Cultureel 
sterk verwant is de Noordgroep (Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Denemarken en delen van 
Zweden, Noorwegen en Brandenburg omvattend) met name door vorm en versiering van het aardewerk en 
sommige andere artefacten, bovendien doordat beide groepen hunebedden (dolmens en ganggraven) 
gebouwd hebben, in tegenstelling tot de meeste andere groepen."

Verspreiding van de trechterbekercultuur
Verspreiding van de trechterbekercultuur

Trechterbekers - Hunebedcentrum Borger, Drenthe
Trechterbekers - Hunebedcentrum Borger, Drenthe

 

Eerste landbouwers

De mensen van de trechterbekercultuur behoorden tot de eerste landbouwers van hun woonomgeving.
Ze rooiden bossen om gewassen te kweken en hadden een grote impact op het landschap.

Reconstructie Neolithische boerderij
Reconstructie Neolithische boerderij
Hunebedcenter - Borger, Drenthe

 

Langgraven en hunebedden

Langgraven en hunebedden zijn de grafmonumenten van de trechterbekercultuur.
De monumenten uit Drenthe en Emsland vertonen gelijkenissen met die uit Denemarken.
Dit is duidelijk te zien bij de vergelijking van D43 Schimmeres, Drenthe met het langgraf van Varnaes, Denemarken. Dit is maar één van de talrijke voorbeelden van overeenkomst.

D43 Schimmeres, Drenthe
D43 Schimmeres, Drenthe

Langgraf Varnaes Denemarken
Langgraf Varnaes Denemarken

 

Meer info monumenten trechterbekercultuur, zie "deel 2 - Megasites":

 - Hunebedden - Drenthe
 - Emsland - Duitsland
 - Jütland - Denemarken

 

Terug naar boven - Bibliografie (= volgende pagina)

 
    Volgende
     

Pagina toegevoegd 5 augutus 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be