Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap - EN Link to English intro

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Emsland (Duitsland)
Megasites > Emsland - KaartBörgerLahn - Hüven - GroßBerßen - Freren
  Volgende

 Emsland

Kaart Duitsland, Emsland in noordwesten

In Emsland staan ongeveer evenveel hunebedden als in Drenthe. Toch zijn deze minder bekend en minder bezocht. De meeste hunebedden in Emsland kunnen ongestoord bezocht worden. Een handig hulpmiddel bij het zoeken van de Emslandse hunebedden is de folder "Drenthe-Emsland - Mystiek oerland zonder grenzen". Hieronder een fragment van de handige kaart. Deze folder is te verkrijgen bij de Toeristinfo van Drenthe (+- 3 euro). In Emsland was de folder niet te vinden.

Fragment hunebeddenkaart Emsland   Folder "Drenthe-Emsland - Mystiek oerland zonder grenzen"
Fragment hunebeddenkaart Emsland   -   Folder "Drenthe-Emsland - Mystiek oerland zonder grenzen"

In verschillende opzichten gelijkt Emsland sterk op zijn Nederlandse buur Drenthe. De meeste hunebedden in Emsland staan midden in de natuur. Een uitzondering hierop zijn de hunebedden van Börger.

"Steenhus" -  Hunebed Börger
"Steenhus" - Hunebed Börger

Emsland informatie: www.steinreich.eu/ggframesnl.html

 

Straße der Megalithkultur   Wegwijzer "Straße der Megalithkultur"

Doorheen Emsland passeerd er een megalietenroute, de "Straße der Megalithkultur". Deze 330 kilometer lange route begint en eindigt buiten Emsland. De "Straße der Megalithkultur" gaat van Oldenburg tot Osnabrück. 
De "Straße der Megalithkultur" voert langs een zeventigtal hunebedden.
Deze route passeert niet langs alle hunebedden van Emsland, het kaartje in de folder "Megalithkultur" volstaat dus niet om alle dolmen te vinden.

Folder Megalithkultuur Folder Megalithkultuur (Straße der Megalithkultur).
Deze folder geeft informatie over de megalithische kultuur. De achterzijde toont een kaart van de Straße der Megalithkultur. Te verkrijgen bij de Toeristinfo.

Meer info op volgende website: www.strassedermegalithkultur.de/

Wegwijzer "Großsteingrab" Eén van de vele wegwijzers naar de Hunebedden.
Emsland bezit nog een vijftigtal hunebedden. Niet alle hunebedden zijn voorzien van een wegwijzer. Soms is het zoeken. Om alle hunebedden van Emsland te bezoeken heeft u minstens twee (volle) dagen nodig.

Infobord bij een hunebed
Infobord bij een hunebed

 

Hunebedbouwers

De bouwers van de hunebedden behoorden tot de Trechterbekercultuur.
Meer info zie: Algemene informatie /Menhirs en dolmen / Trechterbeker

 

Hünenweg

Folder met kaart en info van de wandelroute "Hünenweg"   Folder met kaart en info van de wandelroute "Hünenweg" doorheen Emsland.
folder te verkrijgen bij de Toeristinfo. Website: www.huenenweg.de/

 

 

Musea

Het Stadsmuseum Meppen toont een colectie artefacten gevonden in en om de hunebedden. 

In het Archeologisch Museum van Meppen (Ausstellungszentrum für die Archälogie des Emslandes) wordt de tijd van de megalietenbouwers aanschouwelijk weergegeven.

Deze musea zijn 's maandags gesloten!

 

Zwerfkeien

Zoals in Drenthe ligt ook Emsland bezaaid met zwerfkeien, ooit door gletjers aangevoerd vanuit het hoge noorden. Deze keien, waaruit ook de hunebedden werden gebouwd, inspireren nog steeds de bewoners van Emsland. Hiervan getuigen de talrijke kunstwerken met keien gemaakt. Het fontein van Börger is hiervan een voorbeeld. Ook vele bouwwerken bevatten muren opgetrokken met zwerfkeien

 Borger - Fontein van zwerfkeien
Börger - Fontein van zwerfkeien 

In deze reportage beelden van een aantal hunebedden in Emsland.
Foto's genomen tijdens rondrit Emsland, augustus 2012 (Alec).  

 
 

'Terug naar boven'    -   Kaart Emsland (= volgende pagina)

 
  Volgende
     

Pagina toegevoegd 7 augustus 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be