Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap - EN Link to English intro

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Hunebedden - Drenthe
Megasites > Drenthe - Borger - Drouwen - Schimmeres - Papeloze kerk - Eexterhalte - Meer info - Overzicht - Gids

Volgende
 

Link to English pages
English

Hunebedden: Situering

Kaart Nederland

Van de 54 resterende hunebedden bevinden er zich 52 in de provincie Drenthe. In de provincie Groningen vinden we de overige twee.

 

Nummering

Gedenkplaat professor. A. Van Giffen (nabij D49)In het begin van de 20ste eeuw onderzocht de Nederlandse professor A. Van Giffen een groot aantal hunebedden en gaf ze de nog steeds gebruikte nummering.
Een foto-overzicht van de hunebedden is weergegeven op de pagina "Overzicht".

 Kaart hunebedden Drenthe

 

Ouderdom

De Nederlandse hunebedden zijn restanten van 5400 jaar oude 'grafkelders'*, waarschijnlijk opgetrokken door de eerste ‘Nederlandse’ landbouwers (trechterbekercultuur). Grote zwerfkeien dienden als bouwmateriaal.

Hunebed D45 - Emmerdennen
D45 - Emmerdennen

* Er zijn slechts in enkele hunebedden menselijke resten gevonden. Sommige onderzoekers betwijfelen dan ook dat het grafkelders waren. Frits Bom, de schrijver van de eerste Nederlandse Hunebeddengids, beschouwt ze als schuilkelders tegen natuurrampen.
Mogelijk hadden de hunebedden enkel een rituele functie.
 

Huidige toestand

Oorspronkelijk waren alle hunebedden bedekt met een zandheuvel.
De overblijvende hunebedden zijn zwaar beschadigd, onvolledig of slecht gerestaureerd. Vele hunebedden werden geheel of gedeeltelijk gesloopt uit nood aan bouwmateriaal. Meerdere dijken in Nederland bevatten nog stenen gehaald uit deze oude monumenten.

 

Nieuwe info

In 2012 werden er bij de hunebedden nieuwe informatieborden geplaatst. Op de achterzijde van de borden staat een Engelse versie van de tekst. Ook de wegwijzers naar de hunebedden werden vernieuwd.
Een nieuwe folder, met kaart van de hunebedden in Drenthe en Emsland (Duitsland), is bij de toeristinfo te koop voor +- 3 euro (én gratis te verkrijgen in het Hunebedcenter). Deze kaart is onmisbaar bij de zoektocht naar de hunebedden. De informatie over Emsland is mooi meegenomen en kan later misschien nog dienen.
In het voorjaar van 2012 verscheen het nieuwe boek "Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen", een aanrader, verkrijgbaar in het Hunebedcentrum van Borger.
Meer info zie laatste pagina "Hunebedden" --> Gids
Al deze vernieuwingen maken Drenthe tot een vakantieparadijs voor megalietenzoekers.

Nieuw infobord 2012

 

Musea:

In het Drents Museum van Assen worden vele artefacten getoond, gevonden in en om de hunebedden.

Drents Museum
Brink 1, NL-9401 HS Assen
Tel. +31 (0) 5 92 / 37 77 73
info@drentsmuseum.nl
www.drentsmuseum.nl

Hunebedcentrum: zie volgende pagina Borger  

 

'Terug naar boven'   -   Borger (= volgende pagina)

  Volgende
     

Pagina toegevoegd 10 oktober 2009- Laatste toevoeging 7 augustus 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be