Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 4: Mysteries Alignements

Mysteries > Rijen - Thom & Co - Memorial - Fundamenten - Processie - Spelen - Vraagstuk

Volgende

Pre-Olympische Spelen

"De oorsprong van het Griekse idee van Olympische Spelen ligt mogelijk in een ver verleden."

Alignement de Kerlescan - Carnac
Alignement de Kerlescan - Carnac

 

Heilige spelen

De alignementen van Carnac roepen het beeld op van een reusachtige renbaan of een groot arena. Onderzoekers van megalieten fixeren zich veelal op zuiver religieuze of astronomische aspecten van de monumenten. Alsof de megalietenbouwers enkel diepgelovige en ernstige astronomen waren. Spel en feest zullen ongetwijfeld ook een belangrijke plaats ingenomen hebben in de megalithische gemeenschappen. Het zou kortzichtig zijn te denken dat de Grieken met het concept van de Olympische Spelen het idee van intercommunale spelen hebben uitgevonden. We kunnen ervan uitgaan dat er lang voor de eerste Olympische Spelen ook al tornooien en wedstrijden werden georganiseerd. Mogelijk hadden deze eveneens een religieus en heilig karakter, zoals de Griekse Spelen.

 

Morbihan - Finistère: 1-0

Gezien het aantal en de omvang van de megalithische monumenten in de Morbihan kunnen we veronderstellen dat deze ten dienste stonden van een groter verband van gemeenschappen, mensen afkomstig uit geheel Bretagne en mischien wel van verder. Omwille van de afstand zullen vele bezoekers wel meerdere dagen naar Carnac onderweg zijn geweest. Het is dus logisch te veronderstellen dat ze dan ook meerdere dagen in Carnac verbleven en niet enkel deelnamen aan religieuze rituelen. 

Het is dus niet onwaarschijnlijk dat er in Carnac ooit wedstrijden plaatsvonden tussen de verschillende bezoekende gemeenschappen. Morbihan - Finistère: 1-0 (De volgende wedstrijd vuistbijlwerpen gaat door in het arena van Crucuno)

Cromlec'h de Crucuno
Cromlec'h de Crucuno

 

'Terug naar boven'    -   Vraagstuk (= volgende pagina)

 
 
     

Pagina toegevoegd 25 december 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be