Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 4: Mysteries Alignements

Mysteries > Rijen - Thom & Co - Memorial - Fundamenten - Processie - Spelen - Vraagstuk

Volgende
 Intro 4

Mysterieuze rijen

De alignementen van Carnac behoren tot de meest mysterieuze megalithische monumenten. Over de betekenis van deze alignementen bestaan tal van theoriŽn. In dit hoofdstuk zetten we een aantal mogelijke en enkele fantastische verklaringen op een "alignementje". Hierbij mogen we nabijgelegen alignementen zoals die van Crucuno, Sainte Barbe en Kerzerho niet over het hoofd zien.

Alignement de Kermario - Carnac
Alignement de Kermario - Carnac  (foto J.C.- Langdorp)

 

Carnac - Alignements

In drie grote alignementen, over een afstand van ongeveer vier km, staan nog steeds meer dan 2700 menhirs. Deze stenen variëren sterk in grootte (zeer klein tot +- 5m), tal van stenen zijn beschadigd of verdwenen, sommige stenen zijn verplaatst.

De velden zijn ruwweg noordoost georiŽnteerd, doch elk met een verschillende afwijking van deze richting. De oprichting situeert zich tussen 4500 en 2500 v.C., mogelijk is het complex gedurende meerdere eeuwen uitgebreid...

 

Alignementen Carnac (fig.)

!!! Sommige informatiebronnen geven een ander aantal stenen !!!

Alignement de Kerlescan - Carnac
Alignement de Kerlescan - Carnac

 

Menhirs van Sainte Barbe

Op een vijftal kilometer ten westen van de alignementen van Carnac staan de restanten van de menhirrijen van Sainte Barbe. Vele van de oorspronkelijke stenen werden in de loop der tijden helaas weggehaald om te dienen als bouwmateriaal. Naar de oorspronkelijke vorm en omvang van deze site kunnen we slechts raden.

Sainte Barbe menhirs
Sainte Barbe

Sainte Barbe
Sainte Barbe

 

Alignements de Kerzerho

De alignementen van Kerzerho bevinden zich op zevental kilometer ten noordwesten van Carnac, nabij Erdeven. Niets wijst erop dat Kerzerho deel uit maakte van het komplex van Carnac. Naar verbanden kunnen we slechts gissen.
In Kerzerho vinden we de restanten van tien rijen menhirs, aansluitend hierop een avenue met stenen sterk verschillend in hoogte. Oorspronkelijk was het komplex veel groter.

alignements de Kerzerho
Alignements de Kerzerho

 

Cromlec'h de Crucuno

Op een vijftal kilometer noordwest van Carnac is er de cromlech van Crucuno. Deze formatie valt op door zijn rechthoekige vorm van ongeveer 35 op 25 meter, gevormd door tweeŽntwintig menhirs. De oprichting van deze "cromlech" word rond 4000 vC. gedateerd.

Cromlec'h de Crucuno
Cromlec'h de Crucuno

 

'Terug naar boven'    -  Thom & Co (= volgende pagina)

 
 
     

Pagina toegevoegd 25 december 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be