Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 4: Mysteries Alignements

Mysteries > Rijen - Thom & Co - Memorial - Fundamenten - Processie - Spelen - Vraagstuk

Volgende

Memorial

"Als versteende soldaten staan de menhirs van Carnac keurig in het gelid."

Alignement de Kerlescan - Carnac
Alignement de Kerlescan - Carnac

 

Gedenkstenen

Is het beeld van "versteende soldaten", dat spontaan bij de toeschouwer opkomt, de basis van de legende van Sint Cornelius? Deze legende verhaald dat Sint Cornelius een legioen Romeinse soldaten in stenen veranderde.
Of bevat de legende meer waarheid, een echo uit de tijd van de megalietenbouwers?

Sommigen opperren dat elke steen werd opgetrokken ter nagedachtenis van een belangrijk persoon of een heldaftige soldaat. De alignementen van Carnac als een reusachtig memorial. Een verleidelijke gedachte...

Dolmen van Kermario
Dolmen van Kermario

De nabije dolmen, zoals deze van Kermario duiden mogelijk op een verband met dodenverering. Misschien kreeg enkel de hoogste elite een dolmen en moesten de anderen het stellen met slechts een steen.

 

Stenen jaarboek

In een variant van het idee van de stenen soldaten stellen de menhirs jaren voor. Volgens deze hypothese werd er jaarlijks een steen opgetrokken. Elke steen riep herinneringen op aan een bepaald jaar. De menhirs fungeerden als een stenen jaarboek. 

Op dit idee verder bordurend kunnen we ons afvragen of elke grote gemeenschap een eigen alignement uitbouwde, waardoor de verschillende alignementen ontstonden, of dat elk alignement een tijdperk vertegenwoordigd. Zo is het mogelijk dat bij het beŽindigen van een tijdperk in de megalithische jaartelling ook het gebruik van het alignement eindigde en men aan een nieuw begon...

 

'Terug naar boven'    -   Fundamenten (= volgende pagina)

 
 
     

Pagina toegevoegd 25 december 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be