Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 4: Mysteries Alignements

Mysteries > Rijen - Thom & Co - Memorial - Fundamenten - Processie - Spelen - Vraagstuk

Volgende

Fundamenten

In twee opmerkelijke stellingen zijn de alignementen niet meer dan de fundamenten van een fantastisch idee.

 

Vlootbasis

Volgens Marcel Mestdagh zijn de alignementen van Carnac de fundamenten waarop ooit de scheepshangars van de 'Atlantische vloot' stonden. (Atlantis p.223)

Alignement de Kermario - Carnac
Alignement de Kermario - Carnac

Marcel Mestdagh heeft helaas niet duidelik verwoord hoe deze scheepswerven er volgens hem uitzagen.
De onregelmatige vorm en grootte van de stenen geven weinig geloofwaardigheid aan het idee te kunnen dienen als fundamenten van een bouwwerk.

Ook de ligging van de alignementen van Carnac maakt het idee van Mestdagh twijfelachtig. Er is geen vaargeul in de onmiddelijke omgeving. Moesten het scheepswerven zijn, dan lagen ze beter nabij de rivier Crach...

Mestdagh staafde zijn theorie door te verwijzen naar de vele alignementen die op een rivier gericht zijn. Hij beweerde dat al deze alignementen scheepswerven of scheepsloodsen waren.

Enkele grote alignementen, analoog aan die van Carnac, liggen echter niet in de nabijheid van water.

Alignements de Kerzerho
Alignements de Kerzerho

In de buurt van de alignementen van Kerzerho valt er geen waterloop te bespeuren. Een ander groot alignement, dat van Lagatjar te Crozon, ligt meters hoog boven de zeespiegel, omringt door een rotsachtige kust...

Alignements de Lagatjar (Crozon, Finistère)
Alignements de Lagatjar (Crozon, Finistère)

 

Antennes

Erich von Däniken zou Erich von Däniken niet zijn indien hij geen opmerkelijke theorie had over de alignementen van Carnac. Voor de volledigheid (en de lol) kunnen we hier even bij stilstaan...

Alignement du Ménec - Carnac
Alignement du Ménec - Carnac

Volgens von Däniken zijn de menhirs van Carnac de restanten van de fundamenten van een reusachtig antennepark.
Hij raadt alvast aan dat bodemonderzoekers moeten uitkijken naar sporen van koperen geleiders...
E.T. phone home...

Anderen geloven dan weer dat de menhirs dienen als geleiders van aardse- of kosmische energie, en dat de alignementen van Carnac een netwerk vormen die deze energie als een antenne opgangt...

 

'Terug naar boven'    -   Processie (= volgende pagina)

 
 
     

Pagina toegevoegd 25 december 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be