Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 4: Mysteries Alignements

Mysteries > Rijen - Thom & Co - Memorial - Fundamenten - Processie - Spelen - Vraagstuk

Volgende
 

Thom & Co

Alexander Thom beziet de alignementen van Carnac als een reusachtig astronomisch observatorium. Hij gaat hierin erg ver. De stenen zouden kunnen dienen bij het voorspellen van zoneclipsen. Mogelijk is er wel een verband met een aantal zon- en maanstanden, doch astronomische waarnemingen hoeven niet noodzakelijk het doel te zijn van de alignementen.

Alignement du Ménec - Carnac
Alignement du Ménec - Carnac

 

Meetkunde

Alexander Thom maakte een uitvoerige studie van de geometrische grondslag van de alignementen. Met ingewikkelde berekeningen tracht hij aan te tonen dat bij de constructie van de alignementen gebruik werd gemaakt van de megalithische yard als meeteenheid. Tussen onderzoekers die de alignementen van Carnac mathematisch bestuderen bestaat er overigens veel onenigheid. De discuties die ze voeren zijn helaas voor leken moeilijk te volgen.

De redeneringen van Alexander Thom zien er op papier zeer indrukwekkend uit. Omwille van de omvang van de alignementen is het terplaatse echter quasi onmogelijk zicht te hebben op het geheel. Verder kunnen we ons afvragen hoe accuraat de tekeningen van Thom zijn. Tijdens de restauratie van het complex werden vele stenen onnauwkeurig heropgericht, velen niet op de oorspronkelijke plaats, sommigen zelfs ondersteboven. Bovendien zijn er meer dan duizend stenen verdwenen, de meeste zonder sporen na te laten.

Meer informatie over de meetkundige betekenis van de alignementen kan u vinden in de boeken van Alexander Thom. Een fragment hieruit kan u vinden op volgend webadres: http://articles.adsabs.harvard.edu/....

 

Astronomie

Thom en andere "knappe bollen" hebben verbanden aangetoond tussen de stenen van Carnac en de bewegingen van aarde en maan. Veelal worden hiervoor slechts gedeelten van de alignementen gebruikt, in samenhang met andere monumenten. Deze redeneringen zijn voor een leek moeilijk te begrijpen. Iemand met een gezond "boerenverstand" zou kunnen opmerken dat die waarnemingen niet zoveel stenen vereisen, dat enkele rijen zouden volstaan en dat zulk een observatorium geen vier kilometer lang hoeft te zijn.

Duidelijker is de astronomische betekenis van de cromlech van Crucuno. De lange zijden van de cromlech van Crucuno zijn oost-west geöriënteerd, de diagonalen wijzen naar de punten van zonsopkomst en -ondergang tijdens de zonnewendes.

Cromlec'h de Crucuno
Cromlec'h de Crucuno

De cromlech van Crucuno is opgetrokken volgens de verhouding 3:4:5, dit is de eenvoudigste verhouding in de latere stelling van Pythagoras. Dit is opmerkelijk, enkel op de breedteligging van Carnac valt deze verhouding te gebruiken om een rechthoek te constueren die de zonnewende aanduidt. Hieruit zouden we kunnen concluderen dat de cromlech van Crucuno gebruikt werd bij rituelen tijdens de zonnewendes.

 

Calculator

Sommigen zien in de alignementen van Carnac een reuzecalculator. Anderen noemen Carnac zelfs een prehistorische universiteit. De stenen zouden een gecodeerde boodschap bevatten die de megalithische kennis samen vat. Te vergelijken met het knopensysteem van de Inca's. Studenten en onderwijzers zouden de stenen gebruikt kunnen hebben als geheugensteuntje. 

 

'Terug naar boven'   -   Memorial  (= volgende pagina)

 
     

Pagina toegevoegd 25 december 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be