Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Index ABC

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Belgische megalieten
Megasites > België (pagina's Megalitica)
  Wéris - België
 

Aanvullingen van Edgar Simons (4)

Brabant - Henegouwen - Namen - Luik - Luxemburg - Vlaanderen - Andere 

 

Provincie Luik

© Copyright Edgar Simons

Amblève et Recht

Zie onder Waimes.

 

Bévercé

"Lu Pîre du Neûr Lowê" is een legendesteen. Volgens de legende hielden de heksen er hun sabbats.
De steen in het gehucht Xhurdebise wordt het "Steinkreuz" genoemd. Het kruismotief in haut-reliëf is waarschijnlijk pas aangebracht in de 17de of 18de eeuw. Volgens sommigen is hij een grenssteen, maar op die plek heeft zich nooit een belangrijke grens bevonden.

 

Clavier

"La Pierre au Loup" is een grenssteen. Aan de ene kant draagt hij het wapen van de heren van Ochain (een Grieks kruis) en aan de andere kant het wapen van de abdij van Stavelot. Daarin staat de afbeelding van een wolf, verwijzend naar de legende van Sint-Remaclus, de stichter van de abdijen van Malmédy en Stavelot .
Vandaar de naam "Pierre au Loup" (niet "aux Loups").

 

Dolembreux

De puddingsteen is een tamelijk plat blok, zeker geen menhir.

 

Ellemelle

De "Grosse Pierre", een enorme steen van 5 x 7 m, kan een dolmentafel zijn. De steunstenen of orthostaten werden in de tweede helft van de 19de eeuw in stukken gehouwen.
Ongeveer 250 m verder liggen de mogelijke restanten van een tweede dolmen.

 

Esneux

De "menhir Del Marmol" is vernield. Zijn basis zit nog in de grond en in de omgeving liggen nog meerdere brokstukken.
De "menhir van Ronsin" ligt in het bos tussen de geciteerde weilanden.
De "menhir van Rayis" is klaarblijkelijk niet de basis van een menhir.
De "menhirs van Hony" werden tijdens wegenwerken mee afgevoerd met het puin.
De door Brou vermelde monoliet op 850 m van het gehucht Hout Si Plout, is de "Fine Pierre" te Plainevaux (zie blz. 151).

 

Ferrières

De zogenaamde megaliet is een natuurlijk rotsblok.
De "Pierry de Ferrières", waar de heksen zich verzamelden, was een stenig terrein en is nu het gemeenteplein.

 

Hognoul

De "Grosse Pierre" is een polijststeen.

 

Hollogne-aux-Pierres

De enkele stenen die er nog liggen werden onderzocht. Ze zijn natuurlijke rotsblokken die werden gevormd einde Eoceen, begin Oligoceen.

 

Jalhay

De "Grosse Pierre" is een natuurlijk blok bij de rand van het veen "Sarts Lurô", niet ver van de Baraque Michel en ten noordwesten van het "Croix des Fiancés"

 

Louveigné

Een rotspiek van de "Roche Mènire" werd door meerdere auteurs uit de 19de eeuw voor een mogelijke megaliet gehouden. "Mènire" is echter een verbastering van "minière", niet van menhir.

 

Manderfeld

De "Welsser Stein" ligt te Büllingen, niet te Manderfeld. Hij kan een omgevallen menhir zijn.

 

Membach

De "Brochepierre" was geen megaliet. Hij was een kubusvormige grenssteen (met drie ringen) op het grenspunt van het prinsbisdom Luik, het hertogdom Limbourg (niet te verwarren met het huidige Limburg) en de gronden van de abdij van Stavelot.
"Li Pîre des Hot'lis" is een natuurlijk rotsblok.

 

Polleur

De zogenaamde dolmen is een natuurlijk rotsblok op de heuvel van Chaumont (privaat terrein).
De menhir die André Nélissen signaleerde, staat in het gehucht Chinru.

 

Romsée

De zogenaamde mini-dolmen bestaat nog (zie foto op blz. 152).

 

Sart-lez-Spa

Tien jaar na de vondst van de zogenaamde dolmen, ontdekte Britte nog een tweede "dolmen" in Solwaster.
Beide stenen werden door de archeologen als megalieten verworpen. Ook de cromlechs die E. Harroy overal meende te zien, hadden blijkbaar geen archeologische waarde.
De conclusie van Brou (op biz. 157 en 158) dat de sites van Solwaster en Membach erg belangrijk zijn, is ongegrond.

 

Tavigny

De gemeente Tavigny ligt in de provincie Luxemburg.
De plek Doyard, waar Willy Lassance een heksensteen situeerde, ligt in de gemeente Herstal (Luik), niet te Tavigny.

 

Thommen

De "Steinemann" is een kunstmatige heuvel van opgestapelde stenen (nu begroeid).
In de Gallo-Romeinse periode stond er op de top een Jupiterzuil, nu een Sint-Hubertuskapel.

 

Warzée

De twee dolmens, door Lassance gesitueerd te Warzée, zijn de twee dolmens van Ellemelle.

 

Waimes

De hoge steen van het oorlogsmonument in het gehucht Ondenval, komt uit het Wolfsbusch (niet Wolfsbach) nabij Montenau, waar het toponiem "Am Stein" kan herinneren aan deze enorme steen (mogelijk een menhir).

 

Les Hautes Fagnes (Hoge Venen)

Alle stenen vermeld op mijn plannetje (blz. 162) zijn grensstenen (uitgezonderd de "Grosse Pierre" en de "Neur Lowé"). Enkel op de plek Petite Hesse hebben misschien megalieten gestaan.

 

Fouron-le-comte ("s Gravenvoeren)

's Gravenvoeren hoort bij de provincie Limburg.
Het toponiem Steenbos verwijst naar stenen van een Romeinse villa die daar werden gevonden.

 

Terug naar boven - Aanvullingen 5 Luxemburg (= volgende pagina)

    Wéris - België
     

Pagina toegevoegd 22 januari 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Edgar Simons (Pagina's 'Aanvullingen')

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be