Inhoud pagina - Volgende pagina - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 4: Mysteries Inleiding

 Mysteries  

Intro 4

Inleiding "Mysteries en onzin"

Wie op zoek gaat naar informatie over megalieten vindt ongetwijfeld ook tal van mysterieuze verhalen en theoriŽn over de oorsprong en betekenis van deze monumenten. We lezen over geheimzinnige krachten, patronen in het landschap, leylijnen, aardgeesten, reuzen en UFO's. Al snel lopen we verloren in dat "bos van mysteries" of we lopen vast in het "moeras van de pseudo-wetenschap".

Dit websitedeel is een sceptische poging om wat 'licht' te brengen in dat 'duistere bos'. Reacties en toevoegingen zijn welkom!

Mysteries zijn onbegrijpelijke of onverklaarbare feiten.
Sommige onverklaarbare fenomenen zijn door de natuur gecreŽerd,
terwijl andere door mensen moeten zijn uitgevoerd.
Veel mysteries blijven tot op de dag van vandaag voor vragen zorgen.

Mysterie-theoriŽn en leugens hebben een gemeenschappelijke eigenschap: zelfs wanneer hun onjuistheid is bewezen, blijven ze nog lang circuleren.

Sommige mysteries zijn reeds lang door de wetenschap verklaard. Wie deze verklaringen niet kent of aanneemt, kan nog lang in het betreffende mysterie blijven geloven. Ooit was het noorderlicht een groot mysterie. Ondanks een duidelijke en logische wetenschappelijke verklaring zijn er nog veel mensen die hierin een manifestatie van bovennatuurlijke krachten blijven zien.

Sensationele verhalen verspreiden zich sneller en verder dan hun nuchtere ontkrachting.
Er staat mogelijk meer onzin dan waarheid op het internet. Blijf kritisch!

Kijk ook eens naar wat sceptici te vertellen hebben over moderne mysteries en complottheoriŽn. Er bestaan interessante 'sceptische' websites en facebookpagina's. Bijvoorbeeld:

 

Megalieten en mysteries

Ondanks de vorderingen die de archeologen maken, blijven de megalitische culturen nog steeds raadselachtig.
Vele vragen zullen mogelijk nooit een zeker antwoord krijgen. Naar de betekenis van de Alignementen van Carnac zullen we allicht eeuwig blijven gissen. (Zie hoofdstuk "Alignementen")

Alignements - Link
Alignementen

Archeologen werken traag en zijn voorzichtig in hun uitspraken. Hun conclusies zijn meestal niet zo sensationeel dan die van Von Dšniken en Co (zie "Signalen uit het Stenen Tijdperk") en daarom niet zo populair.
Velen geloven dat de megalietenbouwers beschikten over geavanceerde technieken of gebruik maakten van bovennatuurlijke krachten, anderen halen er buitenaardsen bij ... Tal van experimenten toonden echter aan dat het mogelijk is zulke grote stenen te verplaatsen en rechtop te zetten met eenvoudige hulpmiddellen. De 'gelovigen' en 'ufomanen' honen dit echter weg. Niet sensationeel genoeg?

Boek: Signalen uit het Stenen Tijdperk - Link
Signalen uit het Stenen Tijdperk

Archeologen krijgen ook veelal het verwijt dat ze niet verder kijken dan hun eigen strikt afgebakende onderzoeksterrein en het geheel niet willen bekijken.
Maar is het wel fair archeologen te verwijten dat ze geen uitspraken doen over zaken waar ze niets van afweten of over theoriŽn die niet bewezen zijn
Bovendien werken de archeologen meer in meer in grote teams met specialisten uit verschillende dissiplines.
Waarom zouden ze hun tijdverdoen met het bestuderen en ontkrachten van 'onzin'?

Helaas zijn het hoofdzakelijk niet-wetenschappers die het geheel van de puzzel trachten te verklaren, zelfs al beschikken ze maar over enkele stukjes ervan. Voorzichtigheid is dus geboden!
Sommige van die 'niet-wetenschappelijke theoriŽn" zijn noch bewezen noch weerlegd, dus loont het de moeite erbij stil te staan. Zie Marcel Mestdag's "Atlantis" en "De Stenen Spreken" van Reinoud  de Jonge.

Boek:'Atlantis' - Link   Boek:'De stenen spreken' - Link

Megalithische monumenten worden dikwijls in verband gebracht met de zogenaamde 'leylijnen' of als 'krachtplaatsen' beschouwd. Hier belanden we echter op het terrein van de 'pseudo-wetenschappen'. Een woelig terrein waar logica vaak zoek is en waarover de disputen soms zeer hoog oplopen ...
Hierover meer in het hoofdstuk "Leylijnen en krachtplaatsen"

Leylijnen - Link
Leylijnen & krachtplaatsen

Op landkaarten ontdekken we makkelijk lijnpatronen tussen oude monumenten en opmerkelijke landschapsmonumenten. Hiervan bestaan tal van voorbeelden. De menselijke geest is gespecialiseerd in het vinden van patronen, we zien ze overal. Wat is (on)bewust gecreŽerd en wat is toeval


Verschillende voorbeelden zijn te vinden op volgende website:
 --> www.kunstgeografie.nl (Reizen naar plekken die dienen als bron van mythen en verhalen)

 

De kracht van het toeval

Toeval kan zeer krachtig zijn, soms is het zelfs nuttig. Vele patronen ontstaan toevallig, of bestaan enkel in onze verbeelding. Vele zogenaamde patronen bestaan uit zaken die niets met elkaar te maken hebben. Toeval kan leiden tot complexe patronen. Mensen hebben de neiging hieraan betekenis te geven en gaan hierin soms zeer ver.
Bekende voorbeelden zijn 'Astrologie', de 'Tarotkaarten' en de Chinese 'I Tjing'.

Toeval is eigenlijk een opvallende ogenschijnlijke samengang van willekeurige omstandigheden. Toeval is vooral sterk wanneer we het beschouwen als een 'geÔsoleerde gebeurtenis' en niet kijken naar alle andere 'gebeurtenissen' die gelijktijdig plaats vinden of eerder plaatsvonden.
Ter illustratie volgende kerklijn, die zeer overtuigend valt aan te tonen op een stafkaart. Creatie of toeval?

Kerklijn door Mechelen - Kaart

Deze 'sterke lijn' verliest echter aan kracht wanneer we ze plaatsen in een groter geheel, ze valt niet meer op wanneer we ook alle andere kerken uit de wijde omgeving weergeven. Op een blad vol willekeurige punten kunnen we tal van patronen ontdekken ...

Kerklein in groter geheel (kaart)
De punten op deze kaart duiden de locatie van de kerken in dit gebied.

 

Toeval kan ook leiden tot 'krachtige' patronen waarvan we zeker kunnen zijn dat ze geen betekenis hebben.
Een mooi voorbeeld hiervan ontdekte ik (A. Van Rompuy) 'toevallig'. Ik noemde deze vlinderachtige patronen,
die we op tal van kaarten kunnen vinden, "Cartopoda"(Kaartpotigen)... 
Deze zeldzame vlinders komen vooral voor in Franse wegenkaarten ...Smile

Cartopoda  Cartopoda - voorbeeld
Uit mijn verzameling "Cartopoda occidentalis"

 

Toevoegingen en reacties welkom!

via: Contactpagina

 

Terug naar boven - Mysteries (overzicht)

 
   
     

Publicatiedatum pagina: 18 november 2014 - laatste bewerking 5 februari 2015

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be