Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 4: Mysteries Leylijnen

Mysteries > Leylijnen - St-Michaël - Krachtplaatsen - Onderzoekers

  Volgende
Intro 4

Leylijnen

Megalieten, kerken, kapellen, bronnen en andere 'oude plaatsen' liggen dikwijls op een denkbeeldige lijn, de leylijn, of op de kruising van meerdere leylijnen. Sommige leylijnen zijn kilometers lang en gaan over heuvel en dalÖ In Duitsland noemt men ze 'Heilige Linien'.

Leylijnen - tekening

 

Alfred Watkins

Alfred Watkins uit Hereford (GB) bracht deze mysterieuze lijnen opnieuw in de belangstelling. De lijnen, die hij in het begin van de 20ste eeuw onderzocht, aanzag hij voor prehistorische paden. Hij gaf ze de naam 'Ley-lijnen'... Het 'ley-toponiem' maakt deel uit van veel plaatsnamen, het is een afleiding van het Angelsaksische woord lay, lee of leigh. Dit betekent grasland of braakland en is ook de naam van een Engelse touwmaat...

Leylijn over Long Man of Wilmington
Leylijn in Sussex, U.K. 
(Figuur geïnspireerd op voorbeeld in 'Magisch en mystiek Engeland' - C.Geysen)

 

Long man Wilmington, U.K.
Long man Wilmington, U.K.

 

Uiteenlopende theoriën

Sommige onderzoekers onderscheiden ook energielijnen, zoals hartmannlijnen, currylijnen en benkerlijnen die, zoals ze beweren, elk hun eigen netwerk  vormen. Hierover bestaat veel verwarring...

De Belgische onderzoeker Cois Geysen (zie ook onderzoekers) heeft het thema vanuit "vrij wetenschappelijke" hoek benaderd. Door samenwerking met de Engelse onderzoekers Paul Devereux, John Michell en wichelroedeloper Sig Lonegren, verklaart hij leylijnen als een natuurkundig fenomeen (breuklijnen in de aarde) met een invloed op het menselijk lichaam. 

 

Feng Shui

Tekening Feng Shui - China

Ook in China zijn gelijkaardige lijnen waargenomen...
Van de Chinezen is geweten dat ze zeer voorzichtig omspringen met het landschap. Ze beheren het met behulp van de 'Feng Shui', een systeem waarbij rekening wordt gehouden met energiekanalenÖ Deze kennis is mogelijk vergelijkbaar (of verwant) met de kennis van de megalietenbouwers.

 

Kerklijnen

Op landkaarten kunnen er veelal geometrische patronen worden getekend tussen kerken en andere oude opmerkelijke punten.

Kerklijn door Mechelen - Kaart

We kunnen in veel gevallen aannemen dat de oude stenen kerken op een bestaande 'heilige' locatie werden opgetrokken. Bij vele heiligdommen is er een continuïteit doorheen de eeuwen heen. Geloof en rituelen wijzigen met de tijd of door volksverhuizingen, de cultusplaatsen wijzigen meestal enkel van uiterlijk...

Deze 'sterke lijn' verliest echter aan kracht wanneer we ze plaatsen in een groter geheel, ze valt niet meer op wanneer we ook alle andere kerken uit de wijde omgeving weergeven. Op een blad vol willekeurige punten kunnen we tal van patronen ontdekken ...

Kerklein in groter geheel (kaart)

 

Lijnen zoeken

Waarschuwing
Wie op een stafkaart verbindingslijnen trekt tussen kerken en andere oude locaties bekomt algauw een wirwar van lijnpatronen. Mogelijk zitten er 'echte' leylijnen tussen, waarschijnlijk is het merendeel van de lijnen toevallig. Het frustrerende hierbij is dat er vele oude punten verdwenen zijn en dat het zeer moeilijk is zekerheid te krijgen over de echtheid van de lijn...

Waarschuwing
Het zoeken naar lijnpatronen kan leiden tot slapeloze nachten en kan uw reputatie ernstige schade toebrengen...

 

Terug naar boven - St-Michaël (= volgende pagina)

 
    Volgende
     

Publicatiedatum pagina: 30 oktober 2008 - laatste bewerking 5 februari 2015

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be