Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Index ABC - EN Link to English intro

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Belgische megalieten
Megasites > België - Henegouwen - Namen - Luik - Luxemburg - Waals-Brabant
Vlaams-Brabant - Limburg  - Antwerpen - Oost en West-Vlaanderen - Aanvullingen Volgende
 

Provincie Luik (Liège)

Link naar landkaart

In de provincie Luik staan verschillende kleine 'legendestenen' die niet tot de megalieten gerekend kunnen worden. Zo zijn er meerdere te vinden nabij de bronnen van Spa. Het zijn mogelijk 'Keltische stenen'. Ten oosten van Spa, te Sart-les-Spa, ligt de 'valse' dolmen van Solwaster. Dit is een grote 'stenen tafel' van 3m70 op 2m60 ondersteund door vier steenblokken.

Link naar landkaart

Geen megaliet!'La Pierre aux loups' - Clavier

Op een hoog punt langs een antieke route staat de 'Wolvensteen'. De steen, gehouwen uit de plaatselijke blauwe kalksteen, heeft een bovengrondse hoogte van +- 1m35. Hij zou tot +- 65 cm diep in de grond reiken. Op de voorzijde is het wapenschild van de heren van Ochain aangebracht (kruis). Op de andere zijde staat het wapenschild van de abdij van Stavelot,waarop de wolf uit de legende van Sint-Remaclus is afgebeeld.

'La Pierre aux loups' van Clavier     Plan Clavier
'La Pierre aux loups' van Clavier

Volgens overlevering zou hier in 1813 de laatste wolf uit de streek zijn neergeschoten. Deze datum staat op de achterzijde van de 'menhir' gegraveerd.

Waarschijnlijk is de steen verplaatst toen het naastgelegen huis werd gebouwd.

 

Link naar landkaart

Megaliet???'Le menhir de Xhurdebise' - Malmedy

'Le menhir de Xhurdebise' - Malmedy
'Le menhir de Xhurdebise' - Malmedy

Een opmerkelijke 'menhir', +- 1m20 hoog, +- 90 cm breed en +- 55 cm dik, ook bekend als het "Steinkreuz".
Deze steen zou tandpijn genezen. Het kruismotief op de steen werd (volgens Edgar Simons) in de 17de of 18de eeuw aangebracht. De steen is waarschijnlijk veel ouder.

Enkele jaren geleden werd de steen gestolen. Gelukkig werd hij teruggevonden.
Toen is de menhir stevig ingebetonneerd, waardoor hij een beetje korter werd.

 

Link naar landkaart

Megaliet???Plainevaux

In Plainevaux, ten westen van Luik, zou nog steeds de 2m50 hoge steen 'Fine Pierre' moeten staan, in de Rue du Fine Pierre. Mogelijk heeft deze steen recent plaats moeten maken voor nieuwbouw of staat hij nu verscholen achter een huis. Na lang heen en weer rijden moest ik het zonder resultaat opgeven... Wie hier meer over weet, gelieve dit te melden.
Verderop, in de Rue de la Croisette tegenover het kerkhof, liggen een aantal stenen, volgens Brou de restanten van een dolmen. Ik zag hierin slechts rotsen.
Wat mij betreft mogen ze de plaatsnaam wijzigen in Pleinefaux. (Alec V.R.)

Onlangs melde Edgar Simons dat de Fine Pierre zich op een bebost heuveltje bevindt in de vork van de Rue Fine Pierre en de Grand-Route (N683)

 

!!! De situeringkaarten zijn ook beschikbaar in een kleurloze versie om af te drukken. !!!
---> BelgiŽ-print.pdf

 

Terug naar boven - Provincie Luxemburg (= volgende pagina)

 
    Volgende

Pagina toegevoegd 10 oktober 2009 - Laatste bewerking juli 2011

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be