Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Index ABC - EN Link to English intro

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Belgische megalieten
Megasites > België - Henegouwen - Namen - Luik - Luxemburg - Waals-Brabant  
 Vlaams-Brabant - Limburg  - Antwerpen - Oost en West-Vlaanderen - Aanvullingen Volgende
 

Megalieten in Vlaanderen - Brabant

In Vlaams Brabant staat geen enkele steen nog op de oorspronkelijke plaats.

Link naar landkaart

Geen megaliet!'Dolmensteen van Duisburg' - Tervuren (Brabant)

In het park van Tervuren, op de 'Zevenster ', waar verschillende paden 'samenkomen', is het gebroken restant van de zogenaamde 'Dolmensteen van Duisburg' te bewonderen. De diameter van de ongebroken steen bedroeg +- 2m45.

 

 

Restanten dolmen van Duisburg - Tervuren
'Restanten dolmen van Duisburg'- Tervuren

Deze drie stenen (zandsteen) werden in 1883 opgegraven in een veld te Duisburg (Buurgemeente van Tervuren).
Bron: Les mégalithes de Gaule Belgique - W.& M.Brou - p.39

'Detail restant dolmen Duisburg' - Tervuren
'Detail restant dolmen Duisburg' - Tervuren

Archeologen en geologen hebben lange tijd een polemiek gevoerd over de aard van deze steen, momenteel zijn ze het er over eens dat het geen restant is van een megalithisch monument. Volgens E.Simons (*) zijn het polijststenen.
In de buurt (Zoniënwoud) zijn echter wel meerdere artefacten uit de steentijd gevonden.

Plan Park Tervuren

 

 Link naar landkaart

Megaliet???'Halve Steen' - Zemst-Laar (Brabant)

'Halve Steen' - Zemst-Laar   Kaart Zemst
'Halve Steen' - Zemst-Laar (Brabant)

Deze merkwaardige steen werd in 1930 opgegraven nabij een kruispunt te Zemst-Laar en vervolgens op een sokkel geplaatst… Een gat centraal in de steen en enkele zogenaamde afvoerkanalen voor bloed...
Afmetingen: breedte +- 80cm, hoogte +- 45 cm. Is dit een restant van een megalithisch monument?
Een Keltische offersteen?
De sokkel van een middeleeuws kruis?

Volgens E.Simons (*) is het een sokkel van een kruisbeeld.

(*) Edgar Simons is een Belgisch onderzoeker die verschillende artikels schreef over Belgische en Zwitserse megalieten, in de jaren '70 werkte hij samen met Willy Brou. Zie ook: Aanvullingen

Situering: Aan het uiteinde van de Halvesteenstraat, op het kruispunt met de oude heerbaan van Humbeek naar Hombeek. Dit kruispunt ligt op de grens van Zemst en Hombeek, tevens de grens van de provincies Brabant en Antwerpen.

Link naar landkaart

Megaliet???'Menhir' - Neerwinden (Brabant)

'Menhir' Neerwinden
'Menhir' Neerwinden (Brabant)

Deze steen werd in 1972 gevonden langs de baan van Neerwinden naar Overwinden, nabij de "Tombe van Neerwinden", een Gallo-Romeinse tumulus. Nu staat hij op een gemetste sokkel voor de kerk van Neerwinden.

 

!!! De situeringkaarten zijn ook beschikbaar in een kleurloze versie om af te drukken. !!!
 ---> België-print.pdf

 

Terug naar boven - Limburg (= volgende pagina)

 
    Volgende
     

Pagina toegevoegd 10 oktober 2009 - Laatste bewerking juli 2011

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be