Inhoud pagina - Intro Deel 3: Onderzoek - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 3: Onderzoek Restauratie
Intro 3

 Restauratie van megalithische monumenten 

"Wat we nu zien, is niet altijd zoals het ooit was"

Oude foto's en gravures van megalithische monumenten geven dikwijls een totaal ander beeld dan de huidige situatie. De restaurateurs gaan veelal op eigen inzichten af, zodat het resultaat soms zeer bedenkelijk of misleidend is...

 

Table des Marchands - Locmariaquer, Bretagne

Op een oude postkaart is te zien hoe de "Table des Marchands" er voor de restauratie uitzag.
De vraag stelt zich in hoeverre de huidige toestand overeenstemt met de oorspronkelijke.

Table des Marchands - Oude postkaart
Table des Marchands - Voor de restauratie

Table des Marchands
Table des Marchands - Na de restauratie

 

Bryn Celli Ddu - Wales

De dekheuvel van het ganggraf "Bryn Celli Ddu" was oorspronkelijk veel groter. De restaurateurs overdekten de "naakte" dolmen met een veel kleinere heuvel...

Bryn Celli Ddu, 1847
Bryn Celli Ddu, 1847

Bryn Celli Ddu
Bryn Celli Ddu - 2010

 

 

New Grange - Ierland

De façade van de tombe te "Newgrange" is tussen 1962 en 1975 gerestaureerd uit een puinhoop van witte kwartsstenen. Het is vrijwel zeker dat het er oorspronkelijk zo NIET uitzag… De restaurateurs kregen hierover aardig wat kritiek...
De binnenkant is wel in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Newgrange tombe
Newgrange tombe

 

Barnenez - Bretagne

Een gedeelte van de Cairn van Barnenez werd zwaar beschadigd door steenontginning.
Bij de restauratie van de Cairn werd dit gedeelte bewust niet meer opgebouwd, maar opgekuist om als didactische doorsnede te dienen. Dit geeft een unieke inkijk in het inwendige van de cairn...

Zicht op het inwendige van de Cairn de Barnenez
Zicht op het inwendige van de Cairn de Barnenez (steenontginning)

 

Hunebedden - Drenthe

Bij de restauratie in 1959 van D49 de “Papeloze Kerk” te Schoonoord, is de dekheuvel slechts voor de helft aangebracht. Dit om didactische redenen, het geeft een beter beeld van de oorspronkelijke constructie.
Helaas sloopte Van Giffen Hunebed D33 voor de restauratie van dit monument. Hunebed D49 is dus ook niet meer origineel...

D49 - “Papeloze Kerk” Schoonoord
D49 - “Papeloze Kerk” te Schoonoord

Hunebed "D26", te Drouwenerveld gelijkt meer op een prehistorisch monster dan op een hunebed...
Vele hunebedden werden slordig gerestaureerd...

D26 - Drouwen
D26 - Drouwenerveld

 

Wéris, België

Voor de "noordelijke dolmen" van Wéris staan enkele 'begeleidende' menhirs. Deze stenen stonden oorspronkelijk elders in de omgeving. Op vraag van de boeren, die er vanaf wilden, zijn ze verplaatst...

Menhirs nabij de noordelijke dolmen (Wéris I)
Menhirs nabij de noordelijke dolmen (Wéris I)

 

De "Menhir van Danthine" dankt zijn naam aan 'Mademoiselle' Danthine, een archeologe aan de Luikse Universiteit. In 1948 redde zij de steen van de ondergang door hem ongeveer 130 meter verder een nieuwe standplaats te geven.

 Menhir 'Danthine'
Menhir 'Danthine' - Wéris

 

Terug naar boven  -  Intro Deel 3: Onderzoek

 
Intro 3    

Publicatiedatum pagina: 3 maart 2015

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be