Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Brú Na Bóinne (Ierland)
Megasites > BrúNaBóinne - Newgrange - Knowth - Dowth - Bezoekersinfo
  Volgende
 

Newgrange - p.1

Newgrange, monument gebouwd rond 3200 v.C.
Verondersteld wordt dat ongeveer 300 mensen er twintig jaar aan werkten…
De witte façade, opgetrokken uit kwartssteen, glinstert in het zonlicht.
Jaarlijks komen hier ongeveer 200.000 bezoekers over de vloer.

zicht op Newgrange

Voor de tombe staan 12 menhirs, de overblijfselen van een steencirkel
die de heuvel ooit geheel (of gedeeltelijk) omringde.

Newgrange tombe

De façade is tussen 1962 en 1975 gerestaureerd uit een puinhoop van
witte kwartsstenen. Het is niet zeker of het er oorspronkelijk zo uitzag…

De binnenkant is wel in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Ingang tombe Newgrange
Ingang tombe Newgrange

 

Zonnewende

De opening boven de ingang vangt nog steeds de eerste zonnestralen van de midwinterzonnewende. (de dagen rond 21 december)

De lichtbundel dringt dan gedurende ongeveer 17 minuten door tot achteraan de anders duistere tombe. Met kunstmatig licht wordt dit nu gesimuleerd.

Minder zeker is de theorie dat dit fenomeen om de acht jaar wordt voorafgegaan door het binnenvallen van het licht weerkaatst door de planeet Venus… (mogelijke verklaring voor de acht kruisjes boven de lichtval)

 

Newgrange inwendig

Een hellende gang van 19 meter lengte leidt naar een kruisvormige kamer met gewelfd dak. In de 6 meter hoge kamer is, in 5000 jaar tijd, nooit regenwater doorgedrongen! Dit dankzij het ingenieus ontworpen gewelf…

De kamer is versierd met een kunstige driedubbele spiraal. Een zogenaamd Keltisch motief, gemaakt 2500 jaar vóór de Keltische tijd!

 

'Terug naar boven'   -   Newgrange p.2 (= volgende pagina)

 
  Volgende

Pagina toegevoegd 3 december 2009

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren. mail:info@megalitica.be

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be