Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Index ABC - EN Link to English intro

MEGALITICA Index-Link
Deel1: Algemene informatie 3.1 Astronomie
Intro Deel 1

Astronomie - Observatoria - Meetkunde - Zonlijnen - Precessie

  Volgende
 

Megalithische meetkunde

Megalithische monumenten vertonen veelal een geometrische structuur.

 

Megalithische yard

Alexander Thom (1894-1985), doctor bouwkunde aan de Oxford Universiteit, ontdekte de zogenaamde 'Megalithische yard' (My), een 'prehistorische universele lengtemaat', gebruikt in verschillende West-Europese steenformaties.
(1My = 2,72 voet = 0,829 meter)

Waarschuwing De meeste Archeologen wijzen deze bevinding af. Ze duiden hierbij op de onregelmatige vormen en de ruwheid van stenen die zo een sterke nauwkeurigheid twijfelachtig maken.

Het laatste woord is hierover zeker nog niet gesproken....

 

"Pythagoras avant la lettre"

Uit de verhoudingen van tal van steenformaties valt af te leiden dat de bouwers op de hoogte waren van de principes zoals later verwoord in de stelling van Pythagoras, en dit minstens 2000 jaar voor de bloei van de Grieken!

Stelling van Pythagoras (figuur)

Waarschuwing Hiermee wordt niet beweerd dat de megalietenbouwers deze stelling (met gebruik van kwadraten) kenden. Ze gebruikten wel bepaalde verhoudingen om rechte hoeken te construeren.

Verhoudingen rechthoek (figuur)

 

Elliptische vormen

De megalietenbouwers kenden ook de complexe geometrie nodig bij het tekenen van elliptische vormen. Vele steencirkels zijn eigenlijk afgeplatte cirkels of eivormige constructies.

John Edwin Wood behandelt deze onderwerpen zeer grondig in zijn boek 'Sun, moon and standing stones'. Helaas is het boek niet vertaald en vergt het de nodige kennis van astronomie en meetkunde om de inhoud volledig te begrijpen. (Mij lukte dit maar deels)

Minder diepgaand, maar begrijpelijker, geeft Francis Hitching in 'De Megalietenbouwers' ook een aantal voorbeelden van megalithische meetkunde en astronomie.

 

Terug naar boven - Zonlijnen (= volgende pagina)

 
    Volgende
     

Publicatiedatum pagina: 30 oktober 2008 - Laatste bewerking 3 december 2009

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be