Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Index ABC - EN Link to English intro

MEGALITICA Index-Link
Deel1: Algemene informatie 1.3 Astronomie
Intro Deel 1

Astronomie - Observatoria - Meetkunde - Zonlijnen - Precessie

  Volgende
 

Astronomie: Waarnemingsmethode

Megalieten zijn veelal bruikbaar om bewegingen van hemellichamen te observeren.

Waarschuwing De bruikbaarheid van megalieten als observatorium bewijst NIET dat de monumenten daartoe dienden!

 

Waarnemingen met een alignement

Een alignement (een rij van stenen) is bruikbaar om bepaalde punten aan de horizon aan te wijzen. Bijvoorbeeld de plaats waar de zon opkomt tijdens de midzomerzonnewende (21 juni). Met een combinatie van vizierlijnen kan een kalender geconstrueerd worden.
Ook de bewegingen van de maan, planeten en sterren kunnen we op deze wijze bestuderen… Ver van elkaar gelegen menhirs en opvallende punten in het landschap zijn eveneens bruikbaar als vizierlijn.

Vizierlijnen (figuur)

 

Waarnemingen met een steencirkel

Een steencirkel geeft natuurlijk de meeste mogelijkheden. Op deze wijze is het niet moeilijk een jaarkalender te construeren…

 Steencirkel (figuur)

De grootte van de hoek 'X' is afhankelijk van de breedteligging van het observatorium. Hoe verder naar het noorden, hoe groter de hoek. In een zelfde steencirkel kunnen we uiteraard ook de punten van zonsondergang bekijken...

Rond midwinter en midzomer blijft de zon schijnbaar gedurende ongeveer een week op de zelfde plaats opkomen (of ondergaan). Dit wordt de 'zonnestilstand' of 'zonnewende' genoemd. Dit is een gevolg van de elliptische baan van de aarde rond de zon...

 

"Waarnemingstunnel"

Tal van ganggraven vormen een tunnel waar het zonlicht slechts op welbepaalde momenten tot achteraan kan doordringen. Bv: Newgrange = winterzonnewende.

Ingang tombe Newgrange
Ingang tombe Newgrange

Met een lange tunnel kunnen we dus een datummarkering maken. Als de tunnel is gericht op de zon van de lente-equinox (rond 21 maart) dan zal ook tijdens de herfstequinox (rond 23 september) het zonlicht tot achteraan in de tunnel doordringen.
Uiteraard kunnen er ook andere data gemarkeerd worden.

Een opstelling op het zuiden gericht zal in principe ook functioneren, omdat de maximale klimming van de zon (middag) gedurende het jaar wijzigt. De middagzon staat het laagst boven de horizon tijdens midwinter, de maximale hoogte wordt rond 21 juni bereikt. Het probleem dat zich bij een zuid gerichte opstelling zou stellen is de verblindende zonnestraling, schadelijk voor een waarnemer.
Bij een opstelling gericht op zonsopgang of -ondergang is het licht niet meer zo intens.
s' Morgens kan de waarneming echter gehinderd worden door de ochtendnevel.

 

Terug naar boven - Observatoria (= volgende pagina)

 
    Volgende
     

Publicatiedatum pagina: 30 oktober 2008 - Laatste bewerking 21 november 2015

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be