Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Index ABC- EN Link to English intro

MEGALITICA Index-Link
Deel1: Algemene informatie 1.5 Reisadvies
 Intro Deel 1

Toegankelijkheid - Reistips - Charter

  Intro Deel 1: Megalieten

The Charter of Responsible Megalithic Webmasters

Sommige van de oude sites vermeld op deze pagina's zijn van meer dan 5000 jaar oud, hun overleving in de 21e eeuw is opmerkelijk gezien de moderne intensieve landbouwmethoden, een voormalig gebrek aan begrip van het belang van ons erfgoed en de soms opzettelijke vernietiging door de vroege religieuze groepen.

Hoewel deze website wil informeren en aandacht vestigen op deze sites erkennen we, net als anderen, de plicht van zorg aan de resterende megalithische sites. Hiertoe is een charter (handvest) opgesteld en overeengekomen door vele webmasters, waarin een aantal fundamentele overwegingen in acht worden genomen bij een bezoek aan oude monumenten.

Het charter is onderhouden door Andy Burnham en eventuele updates zijn te vinden op zijn website "Megalithic Portal". ---> www.megalithic.co.uk
Deze monumenten zijn ons gemeenschappelijk erfgoed, met uw hulp en steun hopen we dat ze kunnen overleven, om van te genieten door mensen, de komende 5000 jaar.

(Charter: zie onderaan pagina)

 

Gevolgen van wangedrag

In 2011 stookten vandalen een vuurtje onder hunebed D45 in Emmen (Drenthe, NL). De grote deksteen brak doormidden. Met zeer veel moeite en genie wist men de steen te herstellen. Op onderstaande foto's ziet u het herplaatsen van de deksteen een de gelijmde breuklijn.

D45 - Herplaatsing herstelde steen (foto detail infopaneel D45)
D45 - Herplaatsing herstelde steen (foto detail infopaneel D45)

De steen met siliconen gelijmd
De steen met siliconen gelijmd

((Afval) D45 - Mooi?
D45 - Mooi?l

 

Het Handvest van de Verantwoordelijke Megalithische Webmasters

(Vrije vertaling, originele tekst zie onder)

Wij, als webmasters van sites die omgaan met megalithische monumenten in de Britse eilanden en Noord-Europa, zouden bedroefd zijn als de informatie over megalieten gegeven op onze pagina's, leidt tot de wijziging, beschadiging of vernietiging ervan. We stellen daarom voor aan de lezers van onze pagina's de volgende richtlijnen in acht te nemen bij een bezoek aan een van deze monumenten.

Vraag toestemming om monumenten op particulier terrein te bezoeken. Toestemming wordt meestal verleend, indien gevraagd, maar herhaalde overtreding kan leiden tot ontzegging van de toegang voor ons allemaal, en vervolging van de overtreder.

Behandel de omgeving van het monument met zorg. Onverantwoord gedrag op openbare of particuliere grond zou kunnen leiden tot beperkingen of volledige ontzegging van de toegang tot het monument te krijgen, zoals nu het geval is Stonehenge het grootste deel van de tijd.

Stonehenge achter draad

Waarschijnlijk bestaan er geen waardevolle voorwerpen in of onder de monumenten. Niet graven of de site op enigerlei wijze verstoren.

Elke ontdekking op een monument moet worden gemeld aan het plaatselijke museum. Elke aanwijzing die helpt bij het begrijpen van deze plaatsen kan dan worden gedeeld door iedereen die wil leren kennen.

Gebruik het monument op welke manier u ook kiest, voor:

  • sightseeing
  • wetenschappelijk onderzoek
  • ervaringsgerichte beleving
  • religieuze praktijken

Maar beweeg, markeer of wijzig het monument niet op een of andere manier, zelfs niet tijdelijk.
Dit omvat met name het verplaatsen of herschikken van stenen, het graven in of rond de site of het verbergen van zaken in de directe omgeving van de site.
Gebruik ook geen metaaldetectoren, laat geen dingen achter in velden vol vee, brand geen kaarsen of toortsen in de buurt van de stenen, breng geen graffiti of verf aan.

Veel schade  wordt per ongeluk gedaan door mensen die geen kwaad willen. Denk twee keer na, en doe niets dat verslechtering zou toebrengen aan het monument, zoals erop klimmen of verlichting branden in de buurt.
Op vele stenen groeien zeldzame korstmossen, beschadig deze niet (ook daarom niet klimmen).

Korstmossen

Door middel van naleving van deze eenvoudige richtlijnen hopen we dat de stenen die voor ons bewaard zijn gebleven in de talloze eeuwen voor ons, niet het slachtoffer worden van de generaties van de 21ste eeuw. Wij, die de meest wetende en capabele mensen zijn, hebben daardoor het mandaat om het meest verantwoordelijk te zijn.

Getekend:
Andy Burnham - Megalithic Portal / Megalithic Mysteries.
Alligator Descartes - Symbolstone
Alastair McIvor - Derbyshire Stone Circles.
Chris Tweed - Ancient Sites Directory.
Sam Fleming - Ravenfamily.org
Tom Fourwinds - Megalithomania.com
en vele anderen...

Originele tekst: Zie 'Engelse pagina's. --> Charter-EN

 

Terug naar boven - Intro 1: Megalieten

Intro 1
    Intro Deel 1: Megalieten
     

Publicatiedatum pagina: 22 augustus 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be