Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Petit Mont (Bretagne) 
MegasitesPetit Mont - Bunker - Cairn 3 - Gravures - Arzon
  Volgende
 

Cairn III

In een derde bouwfase, tussen 2700 en 2500 v.C. werden 2 dolmen (IIIa en IIIb) opgetrokken aan de oostzijde van de voorgaande cairns. Het geheel werd afgedekt met een trapsgewijs opgebouwde heuvel van breukstenen. (Cairn III)

 

Dolmen IIIa

Voor de ingang van Dolmen III vond men verschillende objecten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd. Dit bewijst dat de dolmen hergebruikt werd in latere tijden.

Ingang dolmen IIIa
Ingang dolmen IIIa

Het imposante portaal van Dolmen IIIa is veel later toegevoegd, mogelijk pas tijdens de Romeinse tijd. De deksteen van het portaal is een gerecupereerde menhir.

Dolmen IIIa is eigenlijk een semi-megalithische dolmen, grote gedeelten van de wanden zijn met kleinere stenen opgevuld, het plafond wordt niet rechtstreeks gedragen door de grote steunstenen (megalieten).

Dolmen IIIa - Gang en kamer
Dolmen IIIa - Gang en kamer

Verschillende wandstenen zijn voorzien van symbolische gravures (zie ook volgende pagina). De gang werd in 1943, bij de bouw van de bunker, zwaar beschadigd.

Schema: Structuur en gravures Dolmen III
Structuur en gravures Dolmen III (detail infopaneel Petit Mont)

Op volgende foto is duidelijk te zien dat de megalieten de dekstenen niet rechtstreeks dragen. De in reliëf gegraveerde voeten op deze steen zijn zeer uitzonderlijk.

Steen met voeten
Steen met voeten

Scheidingssteen tussen gang en kamer
Scheidingssteen tussen gang en kamer

 

Dolmen IIIb (of dolmen 4)

Dolmen IIIb, helaas verwoest in 1943, lag evenwijdig met Dolmen IIIb. Slechts een donker gat aan de oostzijde van de cairn herinnerd aan de dolmen.

 

'Terug naar boven'   - Gravures (= volgende pagina)

 
  Volgende
     

Pagina toegevoegd 17 januari 2011

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren. mail:info@megalitica.be

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be