Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Petit Mont (Bretagne) 
MegasitesPetit Mont - Bunker - Cairn 3 - Gravures - Arzon
  Volgende
 

Bunker en Dolmen II

De strategische ligging van Petit Mont had vergaande gevolgen...

 

De Bunker

In 1943 kozen de Duitsers Petit Mont als ideale locatie voor de bouw van een commandobunker, in het kader van de Atlantische Muur. Van hieruit beheerste men de Baai van Quiberon en de monding van de rivier La Vilaine.
In de haast van de onderneming werden grove middelen gebruikt die veel schade aanrichtten. Dolmen IIIb werd hierbij volledig vernield.
De officier, die verantwoordelijk was voor het behoud van historische monumenten bij de bouw van de Atlantische Muur, kwam helaas te laat om de vernieling te verhinderen...

Ingang van de bunker
Ingang van de bunker

Bij de restauratie van Petit Mont bleek het onmogelijk om de bunker af te breken zonder nog meer schade aan te richten. De cairn werd zo goed als mogelijk hersteld. De bunker dient nu als informatieruimte en als toegang tot Dolmen II.
De vernielingen aangericht bij de bouw van de bunker zijn een zeer spijtige zaak, toch zorgt de bunker momenteel voor het uniek uiterlijk van Petit Mont. Deze '4de bouwfase' geeft de geschiedenis van de cairn een extra dimensie...

Restant Dolmen IIIb
In de bunker een restant van Dolmen IIIb

Informatiepaneel in de bunker
Mesolithicum                           Neolithicum                           Heden
(Informatiepaneel in de bunker)

Eén van de informatiepanelen toont de evolutie van het zeeniveau. De huidige kustlijn verschilt sterk met de kustlijn ten tijde van de megalietenbouwers. De Golf van Morbihan bestond toen nog niet. In 4500 v.C. lag het zeeniveau 7 à 8 meter lager dan nu.

 

Dolmen II

Bij de restauratie van Petit Mont ontdekte men de kamer van Dolmen II. De ingang van de dolmen werd gedeeltelijk vernield bij de bouw van de bunker. Verschillende potscherven gevonden in de kamer maakten datering mogelijk. De dolmen (en Cairn II) werden vermoedelijk gebouwd rond 3990 v.C en gebruikt tot +- 3300 v.C.

De duistere ingang van dolmen II
De duistere ingang van dolmen II

In de kamer werden gepolijste vuistbijlen, vazen en schalen gevonden. De meeste wandstenen in Dolmen II zijn getooid met gegraveerde symbolen.

Schema: Structuur Dolmen II (detail infopaneel Petit Mont)
Structuur Dolmen II (detail infopaneel Petit Mont)

De duistere ingang van dolmen II
Eén van de gegraveerde stenen in Dolmen II (nr.7)

 

Panorama

Via de bunker heeft men toegang tot de top van de cairn, waar men kan genieten van een mooi uitzicht in alle richtingen. Hier wordt duidelijk waarom de megalietenbouwers (en de Duitsers) deze plaats uitkozen.

Zicht op de Golf van Morbihan en het schiereiland Quiberon
Zicht op de Golf van Morbihan en het schiereiland Quiberon

 

'Terug naar boven'   - Cairn 3 (= volgende pagina)

 
  Volgende
     

Pagina toegevoegd 17 januari 2011

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren. mail:info@megalitica.be

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be