Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Index ABC - EN Link to English intro

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Jütland (Denemarken)
Megasites > Jütland - Als - Varnaes - Thy - Mors - Noord - Horsens - Barritskov - Andere sites 
  Volgende

 Als (pagina 2)

Blommeskobbel 

Blommeskobbel, een loofbos nabij de Lille Belt, een viertal kilometer ten zuiden van Fynshav. In het bos een unieke verzameling dolmen. Twee grote grafheuvels liggen naast elkaar. De eerste is 53 meter lang, de tweede meet 34 meter. Beide langgraven hebben twee grafkamers. Vlakbij liggen nog twee ronde grafheuvels met dolmen.

Blommeskobbel - Langgraf met 2 kamers
Blommeskobbel - Langgraf met 2 kamers

Megalietenbouwers Blommeskobbel - Detail infopaneel
Megalietenbouwers Blommeskobbel - Detail infopaneel

Blommeskobbel - Kamer langgraf
Blommeskobbel - Kamer langgraf

Blommeskobbel - Kamer langgraf
Blommeskobbel - Kransstenen langgraf


Het grootste langgraf gelijkt op het hunebed D43 te Schimmeres in Drenthe. Hier is het duidelijk dat de trechterbekercultuur zich uitstrekte van Drenthe tot Denemarken.

Blommeskobbel - Kamer
Blommeskobbel - Kamer

Blommeskobbel - Kleine dolmen
Blommeskobbel - Kleine dolmen

Blommeskobbel - restanten dolmen
Blommeskobbel - Restanten dolmen


Bij de restauratie van de graven, in 1935 en '36, werden de kamers geopend en onderzocht. Er werden slechts enkele stenen messen gevonden, de kamers waren reeds lang voordien geplunderd.

Ongeveer 75 meter zuidwaards in het bos, liggen er nog restanten van een grafheuvel.
Net buiten het bos, richting west, is er nog een langgraf met de restanten van twee stenen kamers.

 

 

'Terug naar boven'    -  Varnaes (= volgende pagina)

 
  Volgende
     

Pagina toegevoegd 4 augustus 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be