Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Engeland
MegasitesEngelandStanton Drew - Devil's Arrows - Rudston - Long Meg - Castlerigg - Mitchell's Fold
  Volgende
 

Long Meg and her daughters

Gelegen op een zachtglooiende heuvel nabij de rivier Eden staat de menhir genaamd "Long Meg", naast een grote steencirkel, waarvan de menhirs haar dochters heten. Deze cirkel is één van de grootste van Brittannië.

"Long Meg" en haar "Dochters" op de achtergrond
"Long Meg" en haar "dochters" op de achtergrond

Long Meg is een 3m80 hoge, smalle rode zandsteen die ongeveer 9 ton zwaar is. Ze staat op achtien meter van de steencirkel. Op de zijde van de menhir die naar de steencirkel is gericht, zijn een aantal spiraalvormige inkervingen en enkele uithollingen aangebracht. Vanuit het center van de steencirkel gezien, wijst Long Meg naar de midwinter zonsondergang.

De steencirkel en Long Meg (rechts)
De steencirkel en Long Meg (rechts)

De cirkel bestaat uit 69 onregelmatige granieten stenen, sommige zijn omgevallen. De cirkel is eerder ovaal van vorm, de grootste diameter (oost-west) meet 109 meter, de noord-zuid diameter bedraagt 94 meter. De steencirkel dateert van het late Neolithicum, omstreeks 1500 v.C.

Een deel van de steencirkel
Een deel van de steencirkel


Rondom uitzicht op de heuvels
Rondom uitzicht op de heuvels

Aan de noordzijde van de cirkel werd een prehistorische omwalling ontdekt. Mogelijk is de cirkel van Long Meg afgeplat om een ouder monument te ontwijken. Een andere oude omwalling bevindt zich een paar honder meter ten noord-westen van de cirkel. Long Meg staat in het oostelijke uiteinde van een langwerpige lage omwalling, zoals de Cursus nabij Stonehenge.

'Terug naar boven'   -   Castlerigg (= volgende pagina)

 
    Volgende
     

Pagina toegevoegd 15 januari 2012, laatste bewerking 21 februari 2015

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be