Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Engeland
MegasitesEngeland - Stanton Drew - Devil's Arrows - Rudston - Long Meg - Castlerigg - Mitchell's Fold
  Volgende
 

Stanton Drew

Stanton Drew is een klein dorpje op een 13 tal kilometer ten zuiden van Bristol.
Nabij het dorp liggen drie steencirkels en in de tuin van de pub 3 menhirs.

Enkele menhirs in het dorp van Stanton Drew
Enkele menhirs in de tuin van de pub van Stanton Drew, genaamd "The Cove".
Op de achtergrond de oude "Church of St Mary the Virgin".

Stanton Drew - Dezelfde stenen vanuit een andere hoek
Stanton Drew - Dezelfde stenen vanuit een andere hoek

 

Stanton Drew Stone Circles

Grondplan Stanton Drew Stone Circles

 

De grootste van de drie cirkels van Stanton Drew is eigenlijk het restant van een henge. De omsluitende gracht werd opgevuld. De grote cirkel heeft een doorsnede van 113 meter en is de tweede grootste van Engeland.
In de grote cirkel resteren nog 26 van de vermoedelijke 30 menhirs.

Stanton Drew
Stanton Drew

Stanton Drew

Stanton Drew

Stanton Drew

Stanton Drew

Stanton Drew

Stanton Drew

Nabij de grote cirkel liggen er nog twee kleinere cirkels, de noordoostelijke cirkel met een doorsnede van 30 meter en heeft nog 8 stenen, en de zuidoostelijke cirkel, 42 meter in doorsnede met nog 12 resterende stenen.

Naast de grote cirkel een de kleinere noordoostelijke cirkel liggen de omgevallen restanten van een avenue van menhirs. Beide avenues liggen aan de noordoostelijke zijde van de cirkels.

De cirkels van Stanton Drew dateren uit het Late Neolithicum of de Vroege Bronstijd. (3000 ŕ 2000 v.C.)
De omwalling is mogelijk veel ouder en zou kunnenn dateren van 3500 v.C.

Volgens een legende werd hier ooit een dansende groep bruiloftvierders door de duivel in stenen veranderd.
Een ander traditioneel gezegde verhaalt dat het onmogelijk is om het aantal menhirs te tellen.

De steencirkels liggen in een weiland op privé terrein. Aan de ingang staat een colectebus voor inkomgeld.

 

Onderzoek

In 1997 liet English Heritage een geomagnetisch veldonderzoek uitvoeren in en rond de Stanton Drew Stone Circles.
Hierbij kwamen verschillende structuren zoals een dijk en paalgaten aan het licht.
De omringende dijk had een diameter van 135 meter en een toegangsopening in het noordoosten.
Binnen de grote steencirkel ontdekte men een patroon van gaten in 9 concentrische cirkels.
In deze gaten stonden vermoedelijk palen. Het valt natuurlijk niet uit te maken of er ook ooit een dakconstructie op de palen was aangebracht.

 

Arena

Impressie Stanton Drew

In de film "Standing with Stones" geeft Rupert Soskin een originele en interessante visie over Stanton Drew.
Volgens Soskin was het complex een prehistorisch arena voor jachtspelen. Op de omringende dijk was in alle geval genoeg plaats voor veel toeschouwers. De gracht kan de toeschouwers hebben beschermd tegen de wilde dieren in het arena. De houten palen in de negen concentrische cirkels symboliseerden een bos. Volgens Rupert Soskin waren de palen niet hoog, zodat ze het zicht voor de toeschouwers niet belemmerden.

Dit originele idee klinkt zeer aannemelijk, maar valt helaas niet te bewijzen.

 
 

'Terug naar boven'   -   Devil's Arrows (= volgende pagina)

 
    Volgende
     

Pagina toegevoegd 15 januari 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be