Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Carahunge (Armenië)
Megasites > Carahunge - De site - Observatorium - Onderzoek - Bedenkingen - Armenia
Volgende
 

Bedenkingen

 

Ouder dan Stonehenge?

Als Professor Herouni gelijk heeft met zijn datering, dan kunnen we Carahunge beschouwen als het oudst bekende astronomisch observatorium.
Dan zou het ook mogelijk zijn dat de Armeniërs de basis van de West-Europese megalithische beschaving vormden, zoals Herouni beweerde.
Daar de dateringen van Herouni berusten op astronomische waarnemingen en berekeningen is het zeer goed mogelijk dat hierin fouten slopen die tot de vroege datering leidden.

Carahunge
Carahunge (Foto JCD)

Toch is het evenzeer aannemelijk dat de site dateert uit de Bronstijd, +-2000 vC.
In die periode werden vele kleine steenformaties opgetrokken als astronomisch observatorium. De eerder beperkte omvang van de stenen in Carahunge past in dit beeld. Dat Carahunge een astronomische betekenis heeft, is door de onderzoekers stevig onderbouwd.

 

Muren uit een latere periode

De onderzoekers van de Universiteit van Munchen beweren dat de menhirrijen de restanten zijn van muren opgetrokken tussen 300 vC en 300nC. Het is aannemelijk dat er ooit muren werden opgetrokken in Carahunge. Mogelijk werden de bestaande menhirrijen als basis voor deze muren gebruikt. Het vulmateriaal van de muren is reeds lang verdwenen, de menhirs bleven. Indien we moeten aannemen dat de 'menhirs' pas in die periode werden geplaatst, bij de bouw van de muur, dan geeft dit geen verklaring voor de talrijke doorboorde stenen, gericht op astronomische evenementen. Het is weinig waarschijnlijk dat de gaten later werden aangebracht...

Carahunge
(Foto: www.carahunge.com)

 

'Terug naar boven'    -  Armenia (= volgende pagina)

 
  Volgende
     

Pagina toegevoegd 30 oktober 2011

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be