Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Carahunge (Armenië)
Megasites > Carahunge - De site - Observatorium - Onderzoek - Bedenkingen - Armenia
Volgende
 

Onderzoek

 

Professor Paris Herouni

Professor Herouni
17 december 1933 - 5 december 2008

Professor Herouni verrichte uitgebreid onderzoek naar de astronomische betekenis van Carahunge. Aan de hand van zijn bevindingen dateerde hij het complex op +- 5500 vC. Hiermee maakte hij Carahunge aanzienlijk ouder dan de meeste West-Europese monumenten. Zijn bevindingen gaf hij weer in het boek "Armenians and old Armenia". Met dit werk trachte hij ondermeer aan te tonen dat Armenië de basis is van de Europese megalithische beschaving. Van hieruit koloniseerden de Armeniërs plaatsen in Bretagne, Engeland, Schotland en Ierland, aldus Herouni.

????? boek
Het boek van Professor Harouni (2004)

Herouni was een gedreven Armeniër die zijn vaderland als de bakermat van de beschaving zag. Zijn werk is nationalistisch getint.

Professor Herouni was lid van de "Armenian National Academy of Science" en voorzitter van het "Radiophysics Research Institute" in Yerevan.

 

Universiteit Munchen

Een team van archeologen, van het "Institut für Vorderasiatische Archäologie" van de Universiteit van Munchen, onderzocht de site en publiceerden hun bevindingen in het jaar 2000.

Ze concludeerden dat Carahunge hoofdzakeliujk een necropolis is uit de Midden Bronstijd tot de Ijzertijd. Dit in sterk contrast met de uitspraken van Herouni.
Later zou de site nog gebruikt zijn als vluchtsoord in tijden van oorlog
In de Hellinistische of in de Romeinse periode zou er een muur van rotsen en leem rond de site zijn opgetrokken. Slechts de ter versteviging vertikaal geplaatste rotsen blijven over... (= menhirrijen)

Muur of menhirs?
Muur of menhirs?

Over de gaten in de stenen zeggen ze dat deze te weinig geërodeerd zijn om een prehistorische oorsprong te hebben.

 

Stars & Stones 2010

In september 2010 maakte de Universiteit van Oxford een expedititie naar Carahunge, expeditie Stars & Stones, met als doel de site op te meten, 3d-kaarten te maken en verbanden te zoeken tussen de site en de nachtelijke hemel.

Het is nog wachten op hun finale raport. Hopelijk brengt dit meer uitsluitsel over de ouderdom van Carahunge.

 

'Terug naar boven'    -  Bedenkingen (= volgende pagina)

 
  Volgende
     

Pagina toegevoegd 30 oktober 2011

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be