Samenvatting voor blinden - Inhoud pagina - Volgende pagina - Startpagina

 Megalitica For kids Kids Corner
Kids Corner

Dolmen Jouw presentaties Dolmen

terug naar vorige

*

ndien je over het programma PowerPoint beschikt, dan kan je zelf presentaties maken.

Misschien ben je ondertussen ook gebeten door het "megalietenvirus".

Zo ja, dan heb ik hier wat materiaal dat je als basis kan gebruiken.

Volgende presentaties kan je naar je computer kopiŽren en dan naar wens aanpassen.

Maak eerst een map en noem deze bijvoorbeeld "megalieten".

---> mega.ppt en megalieten.ppt

 
Terug naar boven   -  Terug naar Kids Corner terug naar vorige
 Megalitica For kids
www.megalitica.be/kids.htm
 

Publicatiedatum pagina: 10

6 januari 2013

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be