Inhoud pagina  Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina Megalitica - Intro Megalitica For Kids

Inleiding - Menhirs - Dolmen - Verspreiding - Megalietenbouwers - Zon & Maan - Verhalen - Start - Vragen - Woordenlijst - Kennistest - Extra

Megalitica For Blind Kids

De pagina's "Megalitica for Kids" zijn bedoeld voor jongeren tussen 10 en 15 jaar oud.
Deze pagina's bevatten veel tekst in de afbeeldingen verwerkt, onzichtbaar voor de tekstlezers gebruikt door blinden.
Daarom is de samenvatting "Megalitica For Blind Kids" toegevoegd.
Deze samenvatting is aangepast aan de noden van de doelgroep.
Professor Zonderbloem, uw gids, hoopt dat ook blinde jongeren de wondere wereld van de megalieten mogen ontdekken.

Professor Zonderbloem draagt een groen bolhoedje en een rond brilletje.
Met zijn groene jasje gelijkt hij een beetje op de bekende Professor Zonnebloem, de vriend van Kuifje.
Ze hebben echter met elkaar niets te maken, de overeenkomst is puur toevallig...

Professor Zonderbloem vertelt...

Welkom!
Ga mee op ontdekkingstocht, naar de wereld van de megalietenbouwers.

Megaliet = Grote steen. Grieks: Mega = groot, lithos = steen.

Menhirs 

Menhirs zijn grote, ruw uitgehouwen stenen die men ongeveer 6000 tot 3000 jaar geleden rechtop plaatste.
Menhir bevat de Bretonse woorden 'men' (steen) en 'hir' (lang).
Bretons is een oude taal die nog steeds gesproken wordt in Bretagne.
Bretagne is het meest westelijke landsdeel van Frankrijk.

Sommige menhirs zijn kolossaal groot. De menhir van Kerloas in Bretagne is wel 11 meter hoog !
Het is de grootste nog rechtstaande menhir.

De grootste nog bestaande menhir is de omgevallen "Grote Menhir van Locmariaquer" in Bretagne.
Deze menhir is 20 meter lang en weegt ongeveer 300 ton! De Grote Menhir is in 4 stukken gebroken.

De grootste menhir in België is de "Pierre Brunehault" te Holain, nabij Doornik. Deze menhir is ongeveer 4 meter hoog.

De menhirs werden op vele plaatsen in een cirkel opgesteld. De grootste steencirkel van Engeland ligt in Avebury.
Binnen een omwalling met een doorsnede van 40 meter staan de restanten van één grote en twee kleine steencirkels.
Van het oorspronkelijke totaal van 170 stenen blijven er nog slechts 43 over.

Stonehenge, in Engeland, is het bekendste megalithische monument. Sommige van de hier gebruikte stenen wegen 50 ton!
Stonehenge werd ongeveer 4000 jaar geleden gebouwd, op het einde van het megalithische tijdperk, in het begin van de Bronstijd.

Waarom onze verre voorouders deze stenen hebben opgericht blijft een groot raadsel. Hieronder enkele mogelijke verklaringen...

Waartoe dienden menhirs?
Alleenstaande menhirs waren mogelijk gewoon grenspalen.
De grote menhirs dienden misschien om indruk te maken en om de macht van de clan (= groep mensen) te bewijzen.
Mogelijk hadden sommige menhirs een godsdienstige betekenis.
Steencirkels werden waarschijnlijk gebruikt bij godsdienstige rituelen.
Stonehenge was waarschijnlijk een monument om de doden te gedenken.
Steencirkels, zoals die van Stonehenge, konden ook gebruikt worden om de bewegingen van zon en maan te volgen om feestdagen te bepalen.
Steencirkels dienden dus mogelijk als kalender.
Ook menhirs in rijen geplaatst dienden bij de observatie (= waarneming) van zon en maan.

Dolmen

Wanneer meerdere megalieten afgedekt worden met een deksteen, spreken we van een dolmen.
Sommige dolmen gelijken op een grote stenen tafel... 

De dolmen  van Bodowyr in Wales (Groot-Brittannië) bestaat uit drie grote stenen waarop een deksteen ligt.
Waarschijnlijk was deze grafkamer ooit bedekt met een heuvel van aarde of stenen.
Dit monument werd meer dan 5000 jaar geleden gebouwd.

De naam 'dolmen' of 'stenen tafel' is samengesteld uit de Bretonse woorden 'dol'(tafel) en 'men'(steen).

Dolmen met meerdere dekstenen die een gang vormen noemen we "ganggraf". In het Frans is dit "Allée couverte" .
Dolmen werden meestal bedekt met een heuvel en afgeboord met kransstenen.
Soms werd het ganggraf bedekt met een heuvel van stenen. In het Engels noemt men dit een "cairn"
De veelal lage gang van het graf komt meestal uit in een hogere kamer. Soms zijn er kleine bijkamers.

In de Nederlandse provincie Drenthe zijn er heden nog 52 dolmen te zien.
Hier noemt men ze 'Hunebedden'
De meeste hunebedden hebben geen dekheuvel meer. Soms zijn er nog kransstenen te zien.
De hunebedden zijn ongeveer 5000 jaar oud.

In sommige dolmen zijn de stenen versierd met gravures.
Gavrinis in Bretagne is hiervan het mooiste voorbeeld.
Ook de cairn van Petit Mont in Bretagne is binnenin rijkelijk versierd met gravures.
De betekenis van deze gegraveerde symbolen blijft alsnog een raadsel.

Verspreiding

Men schat dat er in Europa nog ongeveer 50.000 megalithische monumenten te vinden zijn.
Het aantal dolmen wordt geschat op minstens 15.000.
De megalithische monumenten bevinden zich vooral in het westen van Europa.
In Noorwegen en het noorden van Zweden zijn er geen megalieten te vinden.
In Engeland liggen de meeste megalieten in het westen van het land.
Ook op de eilanden van de Middellandse Zee zijn er megalieten te vinden.

De megalieten van België bevinden zich vooral in het zuiden van het land.
België is ook rijk aan andere opmerkelijke stenen, de zogenaamde "legendestenen".
Wéris, nabij Durbuy, heeft de best bewaarde megalithische site in België.

De Nederlandse dolmen, "Hunebedden" genoemd, bevinden zich op enkele uitzonderingen na in de provincie Drenthe.
In de provincie Drenthe resteren er nog 52 hunebedden. Ze dragen elk een nummer.
De meeste hunebedden liggen langsheen de "Hondsrug", een heuvelrug in het oosten van Drenthe.

Op de Britse Eilanden zijn er nog ongeveer 900 steencirkels en talrijke menhirs en ganggraven te vinden.
tonehenge en Avebury in Zuid-Engeland zijn de belangrijkste Britse megalithische monumenten.
Op de Orkneyeilanden, in het noorden, zijn er ook enkele zeer bijzondere monumenten te bezoeken.

Ierland telt een tweehonderdtal steencirkels. De Ierse menhirs zijn ontelbaar…
In Ierland zijn er meer dan 170 portaalgraven (soort dolmen) te vinden.
Het belangrijkste megalithische centrum in Ierland heet "Brú Na Bóinne". Het ligt op een 50-tal kilometer van Dublin.
In Brú Na Bóinne liggen de beroemde ganggraven "Newgrange", "Knowth" en "Dowth", ganggraven met versierde stenen.
Een andere opmerkelijke site in Ierland zijn de cairns van Loughcrew (Spreek uit als "lok roew")

Bretagne (Frankrijk) telt nog duizenden megalieten. De grootste concentratie vinden we rond de golf van "Morbihan".
De "Morbihan" is een waar paradijs voor de megalietenliefhebber. Vooral Carnac wordt er druk bezocht.
In de cairn van Gavrinis (Morbihan) zijn de mooiste voorbeelden van megalithische kunst te bewonderen.
Ook de cairn van "Petit Mont" bevat veel gravures uit de megalithische tijd.
Carnac is befaamd om zijn dolmen en "Alignementen", duizenden menhirs in rijen.
Ook Locmariaquer is rijk voorzien van megalieten, zoals de "Grote Menhir" en de "Table des Marchands". In het noordwesten van Bretagne ligt een ander opmerkelijk monument, de "cairn van Barnenez".

Megalietenbouwers

De eerste menhirs werden waarschijnlijk opgetrokken door gemeenschappen van jagers en vissers.
Niemand weet precies wanneer wanneer dit gebeurde.

Grote veranderingen.

De jager-verzamelaars leefden duizenden jaren lang in harmonie met de natuur.
Rond 4000 v.C. vestigden zich her en der kolonisten uit het oosten. Deze brachten nieuwe gebruiken met zich mee.
De nieuwkomers vermengden zich langzaam met de plaatselijke bevolking. Ze veranderden het aanzien van Europa grondig.

De belangrijkste nieuwigheid die de kolonisten meebrachten was landbouw en veeteelt. (rond 4000 v.C.)
De landbouwers rooiden bossen om plaats te maken voor velden en weiden. Langzaam werd het landschap herschapen.
De megalietenbouwers kweekten runderen, varkens, schapen en geiten.
Het getemde paard verscheen pas in de Bronstijd bij de West-Europese landbouwers.
Kippen werden veel later door de Romeinen ingevoerd.

Op hun weefgetouwen maakten ze fijne wollen kleding, de wol was waarschijnlijk fel gekleurd.
Ook leder werd als kledij gebruikt. Hiervan is helaas niets overgebleven.

Ze woonden in houten huizen met wanden van leem. Van deze woningen resten slechts weinig sporen.
Archeologen kennen de omvang van deze huizen dankzij verkleuringen die ze in de bodem vinden.
Op basis van deze gegevens maakten ze reconstructies van Neolithische woningen.

Op de Orkneyeilanden, ten noorden van Schotland, was weinig hout voorhanden.
De landbouwers bouwden er hun huizen met stenen, die waren overal te vinden.
In Skara Brae (Orkney) bleven verschillende Neolithische woningen bewaard.
Deze comfortabele stenen woningen, ooit overdekt met een dak, waren voorzien van stenen kasten en bedden.
Dit geeft ons een beeld van hoe de houten woningen op het vasteland mogelijk ingericht waren met houten meubelen.

Een andere nieuwigheid die de landbouwers meebrachten waren aardewerk potten.
In het Hunebedcentrum van Borger (Drenthe) zijn er verschillende potten van de Trechterbekercultuur tentoongesteld.

De landbouwers hadden ook andere begrafenisgewoonten en waarschijnlijk ook een andere religie.
Her en der bouwden ze ganggraven en verbouwden ze de oude monumenten. Menhirs werden verplaatst of vernietigd.

De eerste landbouwers kenden geen metaal. Ze gebruikten gereedschappen van vuursteen en beenderen.
Ook hadden de megalietenbouwers geen schrift. Hierdoor weten we zo weinig van ze af.
Rond 3000 v.C. begonnen de West-Europese landbouwers het wiel te gebruiken. Ze hadden karren, door ossen voortgetrokken.

Talrijke overblijfselen van contacten tussen Engeland en het vaste land van Europa,
bewijzen dat de megalietenbouwers ook goede zeevaarders waren.
Zo werd er in een dolmen in Schotland een bijl gevonden, gemaakt uit groene Alpensteen.
Helaas weten we niet hoe de schepen van de megalietenbouwers er uitzagen.

Het einde van de megalithische cultuur.

Rond 2000 v.C. werd in Stonehenge de cirkel van grote "Sarsen stenen" opgetrokken.
Dit was het laatste grote bouwwerk van de megalietenbouwers.

Opnieuw overspoelen nieuwkomers het land. Ze hebben metalen wapens, gemaakt uit brons.
De agresievere en sterker bewapende nieuwkomers overheersen algauw de megalietenbouwers.
Dit is het begin van het Bronzen tijdperk.

Nieuwe gebruiken doen hun intrede, de megalithische heiligdommen worden niet meer gebruikt.
Langzaam ontwikkelt zich de Keltische beschaving met druďden als religieuze leiders.

De Keltische druďden hadden dus niets met de megalieten te maken.
Het zijn niet de bouwers ervan, zoals vele mensen nog steeds denken.
En de latere Galliërs hadden al evenmin wat van doen met menhirs...

In ons onderwijs wordt nog te veel aandacht gegeven aan Egypte, Griekenland en Rome.
Dit zijn echter niet de enige pijlers van onze beschaving.
Deze grote beschavingen uit de oudheid krijgen zoveel aandacht omdat ze ons geschreven teksten nalieten.
(Voor de volledigheid: we mogen niet vergeten dat er naast de Egyptische- en de Griekse- ook andere grote beschavingen bestonden)
Heel wat van onze gebruiken en kennis erfden we van de Kelten.
De Kelten hebben op hun beurt veel van de kennis en gebruiken van de megalietenbouwers overgenomen.

Omdat de megalietenbouwers en de Kelten geen geschreven teksten nalieten, weten we minder van ze af.
Een aantal van onze feestdagen stammen uit de tijd van de megalietenbouwers. Bijvoorbeeld Allerheiligen.
De megalietenbouwers legden de basis voor onze huidige landbouw en veeteelt.
In de zeevaart gebruikt men onbewust nog veel kennis die afstamt van de eerste Europese zeevaarders, de megalietenbouwers.
Het valt helaas moeilijk te becijferen hoe groot het aandeel van de megalietenbouwers is, in onze huidige kennis en cultuur.
De invloed van onze West-Europese voorouders op onze huidige cultuur en manier van denken wordt veelal onderschat.

Zon en Maan

De zon en de maan speelden een belangrijke rol in het leven van de megalietenbouwers.

Religie

We weten weinig af van het geloof en de gebruiken van de megalietenbouwers.
Talrijke monumenten tonen aan dat zon en maan een belangrijke plaats hadden in het geloof.

Vele ganggraven zijn op het zuidoosten gericht. Ze vangen de eerste zonnestralen op tijdens midwinter.
Een bekend voorbeeld hiervan is het ganggraf van Newgrange in Ierland.
Het zonlicht valt hier rond 21 december door een opening boven de ingang. Het dringt dan door tot in de donkere grafkamer.
Rond 21 december, de midwinter zonnewende, werden de beenderen en asresten van de overledenen door de zon beschenen.
Misschien geloofden de megalietenbouwers dat hierdoor de "ziel" werd "bevrijd" om aan een "volgend leven" te kunnen beginnen.
De spiraalmotieven op de grote steen voor de ingang van Newgrange zouden ook duiden op een geloof in wedergeboorte.

Kalenders

Landbouwers hebben nood aan een kalender. Ze moeten weten wanneer ze moeten zaaien of oogsten.
De megalietenbouwers gebruikten menhirs en steenkringen om de bewegingen van zon en maan te volgen.
Het waren een soort van kalenders. Zo wisten ze hun werk te plannen en feestdagen te bepalen.

In de zomer komt de zon op in het noordoosten en gaat ze onder in het zuidwesten. Het zijn dan lange dagen.
In het begin van lente en herfst komt de zon precies in het oosten op. Dag en nacht zijn even lang. We noemen dit de equinoxen.
In de winter komt de zon op in het zuidoosten en gaat ze onder in het zuidwesten. Het zijn dan korte dagen.
Aan de plaats van de zonsopkomst kunnen we dus de datum aflezen. Zo wordt een cirkel van stenen een kalender.

Ook de maan is van belang voor landbouwers. Het beste moment om te zaaien zou bij nieuwe maan zijn.
Oogsten zou best gebeuren bij volle maan. De landbouwers moesten de maanstanden kunnen berekenen.
Steencirkels en menhirrijen werden gebruikt bij de observatie van de bewegingen van de maan.

De menhirs van Lady Glassary Wood in Schotland zijn een mooi voorbeeld van een maanobservatorium uit de prehistorie.
Vijf menhirs staan hier opgesteld in een X-vormig patroon.

Waarschijnlijk gebruikten de Neolithische zeevaarders zon, maan en sterren om te navigeren. 
Mogelijk kenden ze het begrip "breedtegraad".

Verhalen

Over veel megalieten bestaan er kleurrijke verhalen.

Pierre Brunehault

Een legende verhaalt dat de wereld zal vergaan wanneer de "Pierre Brunehault" te Holain (België) omvalt.
Rond 1750 n.C. is de steen beginnen verzakken, nadat een boer een geul had gegraven, op zoek naar een verborgen schat.
De bijna plat liggende steen werd in 1819 terug rechtgezet...

Stenen soldaten.

Een legende verhaalt dat Sint Cornelius een legioen Romeinse soldaten in stenen veranderde, de stenen van Carnac.

La Pierre-qui-tourne

Van sommige stenen wordt beweerd dat ze met de zon meedraaien. Ze heten "pierre-qui-tourne" (draaiende steen).
Misschien vindt deze legende zijn oorsprong in het vroegere gebruik van de steen als zonnewijzer.
Een legende verhaalt dat "La Pierre-qui-tourne" van Beaurieux (België) draait als de kerkklok van Court Saint-Etienne middernacht slaat.

Duivels en reuzen

Van vele menhirs wordt verteld dat ze werden geplaatst door reuzen of de duivel.
Bijvoorbeeld de Devils Arrows (Duivelspijlen) in Engeland.
De "Pierre de Gargantua" nabij Péronne, Frankrijk zou zijn neergezet door de mythische reus "Gargantua"

Heilzame werking

Van vele megalithische monumenten en menhirs wordt beweerd dat ze een heilzame of genezende werking hebben.
Bijvoorbeeld "Cairn T" te Loughcrew (Ierland) wordt nog steeds als bijzonder krachtig ervaren.
Zwangere vrouwen maken de moeizame klim tot boven om rond de cairn te wandelen.
Ze zijn ervan overtuigd dat dit een heilzame werking heeft.
Volgens een andere legende woonde er ooit een heks in deze cairn.

Hunebedden

De hunebedden werden beschouwd als bedden van de reuzen. De naam is afgeleid van het oude woord voor reus: "huin"

Start

Als je de voorgaande informatie aandachtig hebt doorgenomen, dan ben je klaar voor de start...
Vóór je vertrekt wil ik je eerst feliciteren!
Je weet nu ongetwijfeld veel meer over megalieten dan je vrienden en klasgenoten.
Je bent nu een beginnend expert!
Van hieraf moet je alleen verder…
Toch geef ik je nog graag enkele tips voor je verdere ontdekkingstocht...
Ik wens je alvast een goede reis!

Op de website MEGALITICA kan je meer informatie over megalieten vinden.
In Deel 2 zijn verschillende monumenten besproken.

Er bestaan vele interessante websites over megalieten.
Helaas zijn er slechts enkele in het Nederlands.
Op de website MEGALITICA is er een pagina met linken naar andere websites (Weblink)

Ga je toevallig ook op reis?
Je passeert dan allicht in de buurt van een menhir of een dolmen!
Bestudeer op voorhand of er megalieten langs je reisweg liggen.
Spreek hierover met je ouders of begeleiders,
misschien valt er een bezoek aan een megalithisch monument te regelen...

Misschien is er nog geen doel vastgelegd voor de volgende uitstap.
Stel aan je begeleiders voor om naar Wéris (nabij Durbuy) te gaan.
In Wéris zijn er nog verschillende megalieten te bewonderen.
Mits een goede begeleiding zijn de megalieten van Wéris toegankelijk voor blinden  ze zijn zeer tastbaar.
Je kan er ook een bezoekje brengen aan het Maison des Mégalithes", waar er de nodige informatie te verkrijgen is.
Op het terras van het "Maison des Mégalithes" kan je picknicken, er is ook drank verkrijgbaar.
Bovendien is de omgeving van Wéris zeer aangenaam om in te wandelen.

Meer info:
Musée des Mégalithes
Place Arsčne Soreil, 7 
B-6940 Wéris
Tél. 086/21.33.14 – 086/21.02.19
Alle dagen open van 10 uur tot 17 uur 30.

Een link naar de website van Wéris: www.weris-info.be

Vragen

Graag beantwoord ik je vragen over megalieten!
Stuur gerust een mailtje met je vragen en opmerkingen.
Vermeld je leeftijd, zodat ik mijn antwoord daaraan kan aanpassen.

WAARSCHUWING: Geef NOOIT zomaar je persoonlijke gegevens aan iemand die je niet kent!
Ook niet aan een 'vriendelijke meneer' zoals Professor Zonderbloem!
Sommige mensen proberen je gegevens te stelen om ze te misbruiken.
Dit kan je ernstige problemen opleveren of veel geld kosten!!!!
Vraag STEEDS EERST aan je OUDERS of VOOGDEN wat zij ervan denken!!!
Vraag ze of je mag antwoorden met HUN e-mail account, gebruik jouw e-mail adres NOOIT met onbekenden!
Geef ook nooit je telefoonnummer prijs!!!!
Maak ook nooit afspraken met onbekenden en ga niet op hun uitnodigingen in,
ook niet als ze leuk of betrouwbaar klinken zoals Professor Zonderbloem...

Als je bovenstaande waarschuwing gelezen hebt, en je ouders of voogden zijn op de hoogte en gaan akkoord,
dan kan je de auteur van deze website (alias "Zonderbloem") contacteren via onderstaand e-mailadres.
"Een gewaarschuwde menhir is er twee waard !"
Ik wou je niet bang maken, enkel maar waarschuwen!
Stuur dus gerust maar al je vragen over megalieten!
Ook opmerkingen en andere toevoegingen zijn welkom.
Dank je wel! A. Van Rompuy, alias P. Zonderbloem
E-mail: info{at}megalitica.be (spambeveiliging, vervang {at} door het teken @)
of gebruik het contactformulier: contact

Woordenlijst

Informatie over megalieten bevat soms vreemde woorden. Hieronder een kort overzicht.

Alignement: (Frans) menhirs in lijn, soms meerdere rijen.

Allée couverte: (Frans) ganggraf

Barrow: (Engels) een aarden grafheuvel.

Bronstijd: periode volgend op het Neolithicum.

Cairn: (Engels) heuvel van breuksteen, bevat meestal een dolmen.

Cromlech: (Engels) steencirkel

Dolmen: stenen tafel of ganggraf.

Dry stones: (Engels) stapelwerk van stenen zonder cement als bindmiddel (letterlijk "droge stenen").

Ganggraf: stenen gang eindigend op een kamer (=dolmen) overdekt met een heuvel.

Henge: (Engels) aarden omwalling uit het megalithische tijdperk. Binnen de omwalling staan veelal menhirs.

Hunebed: benaming voor de dolmen in Nederland

Kerbstones: (Engels) kransstenen, stenen die een grafheuvel afboorden.

Klokbeker: klokvormig aardewerk uit de Bronstijd.

Kransstenen: stenen die een grafheuvel afboorden.

Langgraf: langwerpige grafheuvel (zonder dolmen binnenin)

Menhir: staande steen.

Mesolithicum: Middenste Steentijd.

Midwinter: de dagen rond 21 december.

Midzomer: de dagen rond 21 juni.

Neolithicum: Nieuwe Steentijd

Passage tomb: (Engels) ganggraf

Puddingsteen: een afzettingsgesteente waarin, zoals bij beton, keitjes zichtbaar zijn.

Standing stone: (Engels) staande steen of menhir.

Silex: = vuursteen.

Trechterbeker: trechtervormig aardewerk van de Trechterbekercultuur.

Trechterbekercultuur: Neolithische cultuur in Nederland, Noord-Duitsland en Denemarken. (4000-2700 v.Chr.)

Tumulus: aarden grafheuvel

Vuursteen: zeer hard grijs of bruin gesteente waarvan scherpe gereedschappen gemaakt werden. Ook gebruikt om vuur te maken.

Kennistest

Wat heb je onthouden over megalieten? Test of je al een beginnend expert bent en beantwoord volgende vragen.
Vraag 1: Verklaar de betekenis van het woord "megaliet".
Vraag 2: Verklaar de betekenis van het woord "dolmen".
Vraag 3: Verklaar de betekenis van het woord "cairn".
Vraag 4: Wanneer is het "midwinter"?
Vraag 5: Verklaar de betekenis van het woord "Neolithicum".
Vraag 6: Hoe lang was de "Grote Menhir van Locmariaquer"? (Bretagne) Kies uit: 10 meter, 12 meter, 15 meter of 20 meter.
Vraag 7: Wanneer werden de grote stenen van Stonehenge opgetrokken? Kies uit: rond 4000 voor Christus, rond 3000 v.C., rond 2000 v.C. of rond 1000 v.C.
Vraag 8: In welk land liggen de ganggraven "Newgrange", Knowth" en "Dowth"?
Vraag 9: Hoe noemen we de stenen die een dolmen omringen?
Vraag 10: Nabij welk dorp ligt de grootste verzameling Belgische megalieten?

Vraag aan iemand om de je antwoorden te controleren. Voor elk goed antwoord krijg één punt.

Antwoorden:

Antwoord 1: Megaliet = grote steen (uit het Grieks).
Antwoord 2: Dolmen = stenen tafel (Bretons woord).
Antwoord 3: Cairn = een afdekheuvel van stenen (Engels woord).
Antwoord 4: Midwinter = de dagen rond 21 december.
Antwoord 5: Neolithicum = Nieuwe Steentijd.
Antwoord 6: De "Grote Menhir van Locmariaquer" was 20 meter lang (nu is hij in 4 stukken gebroken ).
Antwoord 7: De grote stenen van Stonehenge werden opgetrokken rond 2000 voor Christus.
Antwoord 8: De ganggraven "Newgrange", Knowth" en "Dowth" liggen in Ierland.
Antwoord 9: De stenen die een dolmen omringen = kransstenen.
Antwoord 10: De grootste verzameling Belgische megalieten is te vinden nabij Wéris.

Heb je 8 op 10 of meer? Proficiat! Je bent nu een beginnend megalieten expert!

Extra

Verjaardagskaart

Vanaf deze pagina kan je een verjaardagskaart "downloaden" om naar je vrienden te versturen.

Op de verjaardagskaart staat een foto van de 9 meter hoge menhir van Champ Dolent in Bretagne.
Deze grijze menhir gelijkt op een reusachtige witlofkrop die op de grond staat.
De foto is bewerkt. De menhir heeft ogen en een mond gekregen.
Bovenop is een klein punthoedje met sterren erop getekend.
De menhir draagt een bordje waarop staat: "Happy Birthday"
Naast de foto staat volgende tekst:
Megawensen voor je verjaardag.

Verras je vrienden of familieleden met dit originele verjaardagskaartje!
Verstuur het per e-mail.
Allicht is er iemand die je hierbij wil helpen.
Hiervolgend de link naar het verjaardagskaartje,
de afbeelding wordt geopend in een nieuw scherm: verjaardagskaart.jpg

Einde. Terug naar boven

 

Publicatiedatum pagina: 6 januari 2013

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be