Samenvatting voor blinden - Inhoud pagina - Volgende pagina - Startpagina

 Megalitica For kids Kids Corner
Kids Corner

Op onderzoek 

terug naar vorige

*

Uitrusting van de megalietenonderzoeker

  Uitrusting megalietenonderzoek

 Wil je megalieten bezoeken dan dien je in de eerste plaats te beschikken over een goed stel benen.
 Om de stenen te vinden moet je veelal een heel eind wandelen of klimmen langs nauwe paadjes.
 Helaas zijn vele megalithische monumenten onbereikbaar of ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers.

 Binnenin grafmonumenten is het meestal erg donker. Een goede zaklamp is onmisbaar.
 Zet een hoed op om je hoofd te beschermen, de gangen van dolmen zijn erg laag.
 Met een kompas kan je de oriŽntering (*) van een monument onderzoeken.
 Neem ook een notaboekje mee om schetsen te maken en gegevens te noteren.
 Wie echt grondig wil werken heeft ook een meetlint nodig.

 Voorkom hinderlijke uitrusting, zoals fototassen en rugzakken, bij het bezoek van een dolmen.

 (*) Met de oriŽntering bedoelt men de ligging ten opzichte van het noorden.
 Misschien is de ingang van de dolmen gericht op de plaats waar de midwinterzon opkomt...

 

Planning

 Megalieten zijn soms moeilijk te vinden, informatie ter plaatse is mogelijk onbestaande.
 Zelfs in bureaus voor toeristeninformatie weten ze veelal niets af van de megalieten uit de omgeving.

 Op voorhand de nodige informatie verzamelen is dus onontbeerlijk.
 De beste website voor het vinden van megalieten is "The Megalithic Portal".
 Op deze site staan duizende megalieten aangegeven op detailkaarten.

 The Megalithic Portal, detailkaarten Europese megalieten: www.megalithic.co.uk

 

Fotograferen

 Beschik je over een digitaal fototoestel, dan kan je naar hartelust foto's nemen.
 Neem indien mogelijk ook foto"s van de aanwezige informatieborden.

Fototoestel

 In vele megalithische monumenten zijn fototoestellen helaas verboden
 
Binnenin fotograferen is bijvoorbeeld niet toegestaan in Newgrange (Ierland), Maeshowe (Orkney), Gavrinis en Petit Mont (Bretagne).
 De gidsen vallen niet om te praten...

Fotograferen verboden

 Wie op voorhand (via e-mail) toelating vraagt wordt mogelijk uitzondering toegestaan,
 dit waarschijnlijk buiten de gewone openingsuren.

 

Gedragsregels bij monumenten

 Vraag toestemming om monumenten op privť-terrein te bezoeken. Toestemming wordt meestal verleend.

 Behandel de omgeving van het monument met zorg. Niet graven of de site op enigerlei wijze verstoren.

 Waarschijnlijk bestaan er geen waardevolle voorwerpen in of onder de monumenten.

 Gebruik ook geen metaaldetectoren, laat geen dingen achter in velden vol vee.

 Brand geen kaarsen of toortsen in de buurt van de stenen, breng geen graffiti of verf aan.

 Veel schade wordt per ongeluk gedaan door mensen die geen kwaad willen.
 Denk twee keer na, en doe niets dat verslechtering zou toebrengen aan het monument, zoals erop klimmen of vuur branden in de buurt.

 Op vele stenen groeien zeldzame korstmossen, beschadig deze niet (ook daarom niet klimmen).

Korstmossen op een dolmensteen
Korstmossen op een dolmensteen

 Wie deze regels niet naleeft, riskeert in de problemen te verzeilen. Mogelijk volgt er ook een boete of zelfs een zwaardere straf!

 

Veldwerk

 Met het veldwerk bedoelen we het verzamelen van gegevens ter plaatse.
 Het veldwerk bestaat dus uit opmeten, het maken van schetsen en fotograferen.
 Wetenschappers gebruiken hierbij de toestellen van een landmeter.

 Bij het onderzoek van een megalithisch monument is ook de ruime omgeving van belang.
 Observeer grondig de omgeving en de horizon. Zijn er opmerkelijke heuveltoppen of andere megalieten te zien?
 Is er een verband met het monument en de omgeving? Wat zie je vanuit de ingang van een dolmen?
 Zijn er menhirs die in lijn staan met een opmerkelijk punt in de omgeving?

 Met het kompas bepaal je de oriŽntering van het monument. (ligging ten opzichte van het noorden)
 Let vooral op de richting van menhirs in rij of de ingang van een dolmen.

 Neem zoveel mogelijk foto"s. Zorg dat je foto's elkaar opvolgen, ga systematisch te werk.
 Let op details en fotografeer deze. Maak ook enkele foto's van de horizon.

 

Thuiswerk

 Terug thuis worden de gegevens verwerkt. De schetsen worden gebruikt bij het maken van nauwkeurige tekeningen.
 De ligging van het monument in zijn omgeving wordt op stafkaarten nader onderzocht.

 Wie geen stafkaarten heeft kan gebruik maken van Google Earth om de omgeving van het monument te bestuderen.

 Je kan natuurlijk ook thuis megalieten bestuderen zonder zelf het veldwerk te verrichten. Gebruik de gegevens van anderen.
 Je moet dus niet zelf op reis!
 Sommige monumenten zijn zeer interessant om nader te bestuderen.
 Op het internet vind je allicht meer informatie over je onderwerp, mogelijk zelfs schetsen en grondplannen.
 Verzamel zoveel mogelijk gegevens en foto's, maak een kaartstudie en verwerk je gegevens in een informatiemap.

 

Informatiemap

Maak je eigen verzamelmap met informatie over megalieten.

Verzamelmap megalieten

Als basis voor je map kan je de werkbundel gebruiken. Pas deze eventueel naar eigen inzicht aan.

Werkbundel megalieten: Werkbundel  

 
Terug naar boven   -  Terug naar Kids Corner terug naar vorige
 Megalitica For kids
www.megalitica.be/kids.htm
 

Publicatiedatum pagina: 6 januari 2013

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be