Samenvatting voor blinden - Inhoud pagina - Volgende pagina - Startpagina

 Megalitica For kids Kids Corner
Kids Corner

Woordenlijst

terug naar vorige

*

Informatie over megalieten bevat soms vreemde woorden. Hieronder een kort overzicht.

  Woordenboek

  Alignement: (Frans) menhirs in lijn, soms meerdere rijen.

  Allée couverte: (Frans) ganggraf.

  Barrow: (Engels) een aarden grafheuvel.

  Bronstijd: periode volgend op het Neolithicum.

  Cairn: (Engels) heuvel van breuksteen, bevat meestal een dolmen.

  Cromlech: (Engels) steencirkel.

  Dolmen: stenen tafel of ganggraf.

  Dry stones: (Engels) stapelwerk van stenen zonder cement als bindmiddel (letterlijk "droge stenen").

  Ganggraf: stenen gang eindigend op een kamer (=dolmen) overdekt met een heuvel.

  Henge: (Engels) aarden omwalling uit het megalithische tijdperk. Binnen de omwalling staan veelal menhirs.

  Hunebed: benaming voor de dolmen in Nederland.

  Kerbstones: (Engels) kransstenen, stenen die een grafheuvel afboorden.

  Klokbeker: klokvormig aardewerk uit de Bronstijd.

  Kransstenen: stenen die een grafheuvel afboorden.

  Langgraf: langwerpige grafheuvel (zonder dolmen binnenin)

  Menhir: staande steen.

  Mesolithicum: Middenste Steentijd.

  Midwinter: de dagen rond 21 december.

  Midzomer: de dagen rond 21 juni.

  Neolithicum: Nieuwe Steentijd.

  Passage tomb: (Engels) ganggraf.

  Puddingsteen: een afzettingsgesteente waarin, zoals bij beton, keitjes zichtbaar zijn.

  Standing stone: (Engels) staande steen of menhir.

  Silex: = vuursteen. (zie verder)

  Trechterbeker: trechtervormig aardewerk van de Trechterbekercultuur.

  Trechterbekercultuur: Neolithische cultuur in Nederland, Noord-Duitsland en Denemarken.  (4000-2700 v.Chr.)

  Tumulus: aarden grafheuvel.

  Vuursteen: zeer hard grijs of bruin gesteente waarvan scherpe gereedschappen gemaakt werden. Ook gebruikt om vuur te maken. 

  
Terug naar boven   -  Terug naar Kids Corner terug naar vorige
 Megalitica For kids
www.megalitica.be/kids.htm
 

Publicatiedatum pagina: 6 januari 2013

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be