Samenvatting voor blinden - Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina

 Megalitica For kids Pagina 5
Zon en maan
Intro > Menhirs - Dolmen - Verspreiding - Megalietenbouwers - Zon & Maan - Verhalen - Start - Vragen - Kids Corner

Volgende pagina

Zon en Maan

De zon en de maan speelden een belangrijke rol in het leven van de megalietenbouwers.

 

Religie

We weten weinig af van het geloof en de gebruiken van de megalietenbouwers.

Talrijke monumenten tonen aan dat zon en maan een belangrijke plaats hadden in het geloof.

Zonne symbool - Petit Mont, Bretagne
Zonne symbool - Petit Mont, Bretagne

Vele ganggraven zijn op het zuidoosten gericht. Ze vangen de eerste zonnestralen op tijdens midwinter.
Een bekend voorbeeld hiervan is het ganggraf van Newgrange in Ierland.

Newgrange - Ierland
Newgrange - Ierland

Ingang ganggraf Newgrange
Ingang ganggraf Newgrange

Het zonlicht valt hier rond 21 december door een opening boven de ingang. Het dringt dan door tot in de donkere grafkamer.

Rond 21 december, de midwinter zonnewende, werden de beenderen en asresten van de overledenen door de zon beschenen.
Misschien geloofden de megalietenbouwers dat hierdoor de "ziel" werd "bevrijd" om aan een "volgend leven" te kunnen beginnen.

De spiraalmotieven op de grote steen voor de ingang van Newgrange zouden ook duiden op een geloof in wedergeboorte.

 

Kalenders

Landbouwers hebben nood aan een kalender. Ze moeten weten wanneer ze moeten zaaien of oogsten.

De megalietenbouwers gebruikten menhirs en steenkringen om de bewegingen van zon en maan te volgen.
Het waren een soort van kalenders. Zo wisten ze hun werk te plannen en feestdagen te bepalen.

Zonsopkomst en jaargetij

In de zomer komt de zon op in het noordoosten en gaat ze onder in het zuidwesten. Het zijn dan lange dagen.

In het begin van lente en herfst komt de zon precies in het oosten op. Dag en nacht zijn even lang. We noemen dit de equinoxen.

In de winter komt de zon op in het zuidoosten en gaat ze onder in het zuidwesten. Het zijn dan korte dagen.

Aan de plaats van de zonsopkomst kunnen we dus de datum aflezen. Zo wordt een cirkel van stenen een kalender.

Ring of Brodgar - Orkney
Ring of Brodgar - Orkney

Dit is mogelijk de oudste kalendersteen ter wereld - Knowth, Ierland
Dit is mogelijk de oudste kalendersteen ter wereld - Knowth, Ierland

Ook de maan is van belang voor landbouwers. Het beste moment om te zaaien zou bij nieuwe maan zijn.
Oogsten zou best gebeuren bij volle maan. De landbouwers moesten de maanstanden kunnen berekenen.
Steencirkels en menhirrijen werden gebruikt bij de observatie van de bewegingen van de maan.

De menhirs van Lady Glassary Wood, Schotland
De menhirs van Lady Glassary Wood, Schotland

De menhirs van Lady Glassary Wood in Schotland zijn een mooi voorbeeld van een maanobservatorium uit de prehistorie.
Vijf menhirs staan hier opgesteld in een X-vormig patroon.

 

Waarschijnlijk gebruikten de Neolithische zeevaarders zon, maan en sterren om te navigeren.

 
 Terug naar boven   -  Verhalen (= volgende pagina) Volgende pagina
 Megalitica For kids
www.megalitica.be/kids.htm
 

Publicatiedatum pagina: 6 januari 2013

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be