Inhoud pagina - Intro Deel 3: Onderzoek - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 3: Onderzoek Hidden Landscape Project
Volgende
Intro 3

 Stonehenge Hidden Landscape Project 

"Het beroemde stenen monument van Stonehenge blijkt omringd te zijn door een landschap
dat veel meer prehistorische bodemsporen blijkt te bevatten dan eerder aangenomen"

Aldus professor Marc Van Meirvenne van de Onderzoeksgroep Ruimtelijke Bodeminventarisatietechnieken (ORBit) van de Gentse universiteit (UGent) aan Belga.
(Bron: De Redactie - VRT)

 

Bodemonderzoek

Tussen 2010 en 2014 werd de bodem van de wijde omgeving van Stonehenge onderzocht met geavanceerdse technieken. Dit grootschalige onderzoek werd gevoerd door de Universiteit van Birmingham en het Oostenrijkse Ludwig Boltzmann Institute for Archeological Prospection, waarbij ze hulp kregen van de Onderzoeksgroep Ruimtelijke Bodeminventarisatietechnieken (ORBit) van de Gentse universiteit.

De Gentse Onderzoeksgroep werd opgeroepen omdat de onderzoekers, die gebruik maakten van radartechnologie, ernstige problemen ondervonden door de vervuiling van de bodem met restanten van de muziekfestivals, het vliegveld van WO I en andere restanten van militaire oefenterreinen.

Dankzij de nieuwe scantechnologie wisten de Gentse onderzoekers een beeld te krijgen van de ondergrond nabij Stonehenge, zonder deze te beroeren. Aangezien Stonehenge behoord tot het Unesco Werelderfgoed en er strikte beschermende regels gelden, worden opgravingen nog zelden toegestaan of sterk beperkt tot kleine steekproeven. Met de nieuwe technologieën kunnen deze beperkingen omzeild worden.
Zo kwamen er tal van voorheen onbekende prehistorische restanten aan het licht.

"LBI-ArchPro" magnetische scanner
"LBI-ArchPro" magnetische scanner
Foto © LBI-ArchPro (Met dank aan Prof. dr. ir. Marc Van Meirvenne)

Gedurende vier weken onderzochten twee Gentse bio-ingenieurs met de machine een gebied van één vierkante kilometer en brachten dit zeer gedetailleerd in kaart. Hierbij werden de kleinste verstoringen in de bodem zichtbaar, dit tot drie meter diepte. In de nabije toekomst wordt het onderzoeksterrein nog uitgebreid.

 

Resultaten

De verschillende sensormetingen brachten tal van structuren in beeld, zoals restanten van zeventien onbekende rituele monumenten, grafheuvels, opgevulde grachten, grote putten en perceelgrenzen.

Het onderzoek toonde ook aan dat Cursus, een 3 kilometer lange 'dijk' ten noorden van Stonehenge, geen grote ononderbroken 'omwalling' was, maar dat er ooit een aantal doorgangen aanwezig waren die naar Stonehenge leiden. Er werden ook sporen van putten gevonden, waarin waarschijnlijk ook menhirs of palen stonden. Eén van deze putten is uitgelijnd op de zonnewende.

Nabij de Durrington Walls werd een rij van een 60-tal opgevulde putten ontdekt, en een aantal begraven stenen.

De onderzoekers vonden ook de sporen van een langgraf (Long Barrow) dat ouder is dan Stonehenge I, en verkregen meer informatie over honderden grafheuvels. Bovendien ontdekten ze restanten van onbekende monument types.

Ook werden er tal van restanten uit de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse periode in kaart gebracht.

Dit unieke onderzoek, dat gigantisch veel gegevens opleverde, maakt het mogelijk om de evolutie van de omgeving van Stonehenge doorheen de tijd in kaart te brengen. Het kan dienen als voorbeeld voor een nieuwe werkwijze van archeologisch onderzoek, waarbij zonder schade aan te richten in relatief korte tijd zeer veel gegevens kunnen verzameld worden.

Digitale kaart Stonehenge
Foto © LBI-ArchPro 

 

Meer informatie en foto's:

Zie website Ludwig Boltzmann Institute

Info: --->http://lbi-archpro.org/cs/stonehenge/

Foto's: --> http://www.lbiarchpro-imagery.at/stonehenge2014_images

De Gentse "ORBit-ploeg" is ook bezig met de planning van een bodemonderzoek van de frontlinie van WO II.
--->www.orbit.ugent.be

Foto's en informatie over Stonehenge en de Durrington Walls, zie ook Deel 2  / "Stonehenge"

Stonehenge

 

Terug naar boven   -   Ness of Brodgar / Orkney

Ness of
Brodgar,
Orkney
 
Intro 3    

Publicatiedatum pagina: 9 februari 2015

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be