Inhoud pagina - Volgende pagina - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 4: Mysteries Inspirerend uitzicht

Mysteries > GuémiCap Blanc Nez - Vlaamse heuvels - Brabantse heuvels - Netwerk

Communicatienetwerk?

Met de Vlaamse heuveltoppen als uitzichtpunt kan er makkelijk een langeafstands communicatienetwerk worden uitgebouwd.
Dit is slechts een idee, niets bewijst dat dit netwerk ooit bestaan heeft! Toch is het een verleidelijke gedachte.

Kaart Vlaamse heuveltoppen

De afstanden tussen de heuveltoppen zijn klein genoeg om van de ene top de andere te kunnen zien.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat momenteel het zicht beperkt wordt door de luchtvervuiling. een honderdtal jaar geleden kon men nog verder zien. In het Neolithicum was de lucht nog helderder en droger, zodat er toen zeker een goed verzicht moet geweest zijn.

Op verschillende heuvels, zoals de Kemmelberg en de Kluisberg, belemmeren bomen het uitzicht. mogelijk was er vroeger minder begroeiing en een betere uitkijk.

De hierboven genoemde heuvels bieden ook uitzicht op andere heuvels, in andere richtingen. Zo zouden er nog andere "communicatielijnen" kunnen worden getrokken. Waarschijnlijk is het mogelijk "lijnen" te vormen doorheen gans Europa!

De heuvelrug Calais-Limburg bestaat uit een reeks versteende zandbanken.

 

Achtergrondinformatie:

Het boek "De Taalgrensroute (deel 1) - Paul Maes 1993" ; 'Cassel tot Beersel, 200km wandelen door Vlaanderen', geeft meer info over deze heuvelrug en nodigt uit zelf de wandelpaden (GR) te volgen...

 

Oude communicatiemethoden

Van oudsher is de mens zeer vindingrijk in het bedenken van communicatiemiddelen, ook over grotere afstand.
Algemeen bekend zijn de rooksignalen van de Indianen, de tam-tam's in Afrika en de Alpenhoorns.

Minder bekend zijn de signaaltorens op Corsica. Deze torens uit de oudheid vormen een ring rond het eiland. Met vuur en rook werden er vlug berichten doorgegeven, wanneer schepen het eiland naderden. Een bewijs dat het idee van communicatie met rook en lichtsignalen ook in Europa reeds lang gekend is.

De Galliërs leefden verspreid in kleine gemeenschappen. Toch wisten zij snel te mobiliseren tegen de invallende Romeinen. We kunnen ons afvragen welke communicatiemiddelen ze hierbij gebruikten...

 

Uitzicht Loughcrew - Ierland
Uitzicht Loughcrew - Ierland

De megalietenbouwers werden blijkbaar ook aangetrokken door wijdse panorama's. Dit bewijzen ze met tal van monumenten opgetrokken bovenop heuveltoppen. Loughcrew in Ierland is hiervan een mooi voorbeeld.
Vanop de heuveltoppen met de cairns in Loughcrew kan men een groot deel van Ierland overzien. Er is ondermeer zicht op The Hill of Tara, een ander belangrijk heiligdom.
De kans is groot dat men religieuse feestendagen aankondigde met vuren, waarvan de rook kilometers ver zichtbaar was. De mensen in de megalithische tijd kwamen immers van heinde en ver naar de belangrijke centra om de ritus en de feesten bij te wonen.
Op vele plaatsen bestaat trouwens nog steeds de traditie om op bepaalde dagen vuur te maken boven op een heuvel. Verschillende van deze tradities gaan zeer ver terug in de tijd. Voorbeeld hiervan is de "Tonnekensbrand" in Geraardsbergen.

De "Tonnekensbrand" in Geraardsbergen vindt plaats op de avond van het jaarlijkse Krakelingenfeest, eind februari.

"Om 20 u wordt op de top van de Oudenberg een stropop aangestoken om de winter te verjagen en de nieuwe lente te verwelkomen terwijl volksdansers voor de sfeer zorgen. In enkele omliggende gemeenten wordt de Tonnekensbrand met een kleiner vuur "beantwoord". Op de Oudenberg worden brandende fakkels aan de omstaanders uitgedeeld en die brengen het vuur naar de Markt, waar de kermismolens op volle toeren draaien.
Het dubbelfeest bevat zowel christelijke (b.v. de rol van de deken) als voorchristelijke elementen (vuur, levende vis, brood, tijdstip). De voorchristelijke elementen dateren vermoedelijk uit de Keltische periode.
De oudst bewaarde stadsrekening (1393) vermeldt reeds de onkosten voor het vuurfeest."

Bron: www.geraardsbergen.be  Voor meer info zie: www.geraardsbergen.be

Op YouTube staat een boeiend filmpje van het Krakelingenfeest en de Tonnekensbrand.
Zie: www.youtube.com/....

Vooral "het beantwoorden" van het vuur is interessant aan deze traditie. Hier betreft het wel degelijk een vorm van communicatie in verband met een ritueel.

In heel Europa worden op hoogtijdagen vuren gebrand. Naast de paasvuren zijn de vuren met de vasten, de meivuren, de Sint Jans- of midzomervuren en de Sint Maartensvuren de bekendste jaarvuren.

 

Terug naar boven  -  Intro 4 Mysteries

Intro 4
   
     

Publicatiedatum pagina: 24 augustus 2012

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be