Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Index ABC - EN Link to English intro

MEGALITICA Index-Link
Deel1: Algemene informatie 1.2 Locaties
Intro Deel 1

Europa - BeNeLux - Bretagne - Denemarken - G.B. - Ierland

  Volgende
 

Locaties in Europa

Men schat dat er in Europa nog ongeveer 50.000 megalithische monumenten te vinden zijn. Het aantal dolmen wordt geschat op minstens 15.000.

Concentratie-gebieden megalieten (Kaart Europa)
(Afbakening gebieden bij benadering)

Op bovenstaande kaart is te zien dat de megalithische monumenten zich vooral in het westen van Europa bevinden. In Noorwegen en het noorden van Zweden zijn er geen megalieten te vinden.

Het eiland Malta (niet op kaart) is ook rijk aan zeer oude megalithische bouwwerken.

De megalieten in Rusland en Oekra´ne worden hier (voorlopig) niet besproken.

 

Terug naar boven - BeNelux (= volgende pagina)

 
    Volgende
     

Pagina toegevoegd 3 december 2009 - Laatste bewerking 21 november 2015

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Technische ondersteuning: Jean Van Rompuy

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be