Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Index ABC - EN Link to English intro

MEGALITICA Index-Link
Deel1: Algemene informatie 1.4 Megalithische kunst
Intro Deel 1

Kunst - Spiralen - Golven - Zon - Bijlen - Symbolen - Landkaarten? - Inspiratie

  Volgende
 

Megalithische Kunst

In verschillende megalithische monumenten werden er kunstige versieringen op de stenen gekerfd, mogelijk met symbolische betekenis.

Kerbstone 1 - Newgrange, Ierland

Bijzondere monumenten

De ganggraven van Newgrange en Knowth (Ierland) en Gavrinis (Bretagne) geven een mooi beeld van de megalithische kunst.
Minder bekend maar ook zeer interessant zijn de gravures in Petit Mont.
(De in dit hoofdstuk vermelde monumenten zijn uitvoeriger besproken in Deel 2: Megasites.)

Gavrinis (Detail info paneel)
Gavrinis (Detail infopaneel)

 

Overzicht gravures Petit Mont

De dolmen van Petit Mont (Arzon, Bretagne) herbergt een bonte verzameling van megalithische symbolen. Een aantal van deze symbolen zijn ook in andere monumenten terug te vinden.

Overzicht gravures in Dolmen II
Overzicht gravures in Dolmen II Petit Mont (Detail infopaneel Petit Mont)

Overzicht gravures in Dolmen IIIa
Overzicht gravures in Dolmen IIIa Petit Mont (Detail infopaneel Petit Mont)

Naar de betekenis van de symbolen kunnen we slechts gissen...

De zigzaglijnen, op verschillende stenen herhaald, stellen mogelijk water voor. Steen 14 doet denken aan de zon boven de zee...
Stenen 8 tot 12 (Petit Mont, Dolmen IIIa) gelijken op gestileerde landkaarten. (Zie ook pagina "Landkaarten?")

 

Terug naar boven - Spiralen (= volgende pagina)

 
    Volgende
     

Pagina toegevoegd 22 januari 2011

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be