Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 5: Educatief Suggesties
Educatief > Oproep - Suggesties - Presentaties
  Volgende
 

Suggesties voor leerkrachten

Schoolbord (fguur)

Als u een uurtje de tijd neemt om een aantal websites over megalieten te bezoeken (zie Weblink), dan zal u allicht vele 'aanknopingspunten' vinden om in uw lessen te gebruiken.

Suggesties voor het 4de, 5de en 6de leerjaar: Lager Onderwijs 

Een werkbundel en leerlingentekst zijn beschikbaar. (Ook voor Secundair)
Zie "Werkbundel"

Hieronder enkele suggesties voor het Secundair Onderwijs...

Snelzoeker:

Geschiedenis - Talen - Geometrie - Aardrijkkunde - Technologie - Kunst - Landbouw - Project - Op uitstap

 

Geschiedenis:

Geschiedenis is natuurlijk het vak bij uitstek om stil te staan bij de megalithische beschaving. Ik ben er zeker van dat geschiedenisleerkrachten voldoende inzicht hebben om dit onderwerp in hun lessen in te voegen. Toch wil ik hier uitdrukkelijk vragen er (meer) aandacht aan te besteden. (Dank u.)

 

Talen:

Spreekbeurten over megalieten.
Informatie opzoeken op het web.
- Engelstalige websites (Stonehenge, Avebury, Orkney, Newgrange, Knowth, Loughcrew, ...)
- Franstalige websites (Carnac, Gavrinis, Locmariaquer, Petit Mont, Dissignac, Saint-Just...)
- Nederlandstalige websites (hunebedden.nl, megalitica.be...)
Eventueel de leerlingen een PowerPoint-presentatie laten gebruiken bij de spreekoefening (bv. 5 beelden). U kan de presentaties (zie pagina Presentaties) ter beschikking stellen.
Dictee (sprokkel een tekst bij elkaar op het web, zie weblink)
Opstel...

 

Geometrie:

De megalietenbouwers gebruikten complexe ellipsen in sommige steenkringen. Indien u als wiskundeleraar de bevindingen hierover, van o.a. Alexander Thom, zou zien, ben ik er zeker van dat dit u ten zeerste zal boeien...
Ook pasten de megalietenbouwers de verhoudingen voor het maken van een rechte hoek reeds toe, lang voor dat Phytagoras deze in zijn stelling verwoorde.
Dit zijn 'oeroude' praktijkvoorbeelden bij uw theoretische leerstof dit u eventueel kan vermelden tijdens uw lessen...

 

Aardrijkskunde:

De megalietenbouwers gebruikten veelal hun monumenten om astronomische waarnemingen te doen. Vooral zon en maan speelden een grote rol.
U kan bijvoorbeeld de steencirkels als uitgangspunt nemen wanneer u onderwerpen zoals de bewegingen van zon- en maan, de lente-evening, midwinter, precessie enz. bespreekt.
De presentatie "astronomie.ppt" (zie Presentaties) kan u hierbij eventueel gebruiken.

 

Technologie:

De megalietenbouwers waren de eerste 'Europeanen' met een sterk ontwikkelde technologie. Getuige hiervan zijn de complexe monumenten die ze ons nagelaten hebben. Met eenvoudige middelen, maar met een groot technologisch inzicht, verplaatsten ze reusachtige stenen. In Skara Brea vindt u de oudste restanten in Europa van stenen woningen (met stenen meubelen)...

 

Kunst:

De megalithische kunst is weinig bekend, toch zeer inspirerend.
Leerkrachten kunst en plastische opvoeding kunnen allicht veel vertellen bij de archaïsche kunst van de megalietenbouwers...
Zie presentatie "megakunst.ppt" (Presentaties)

De relatief eenvoudige megalithische motieven zijn makkelijk na te tekenen, ideaal voor het decoreren van voorwerpen allerhande.
Uit klei kunnen miniatuurmodellen van menhirs, dolmen en neolithisch aardewerk worden geboetseerd.

Megalithische motieven op kleding:

Voorbeeld megalitisch motief op T-shirt   Voorbeeld megalitisch motief op T-shirt

 

Landbouw:

De megalietenbouwers waren de eerste Europese landbouwers. Ze kweekten varkens, runderen en schapen en teelden graangewassen. Hier ligt de basis van de Europese Land- en Tuinbouw. Stof genoeg om dieper op in te gaan...

 

Project(week):

- In vele scholen heeft men jaarlijks een project(week) over een bepaald onderwerp. De megalithische beschaving kan een prima onderwerp zijn voor een vakoverschrijdend project.
Hierbij kunnen voorgaande suggesties van pas komen.
- Als extra kan u bijvoorbeeld de leerlingen, op de speelplaats of in een gang, een tijdslijn laten maken van de megalithische beschaving tot heden. Met een schaal van 1m per 500 jaar is er  dan 16 m nodig om te starten bij -6000v.C. Met tekeningen, eenvoudige maquettes en voorwerpen allerhande kan de tijdslijn 'aangekleed' worden. Een tijdslijn op grote schaal is een goed instrument om de leerlingen een beter inzicht in het verleden te geven en om hun tijdsbesef aan te scherpen.
- Vraag aan de leerlingen of ze zelf vakantiefoto's hebben met megalieten. Misschien kan u wel een kleine foto-tentoonstelling opzetten.

 

Op uitstap:

De opmerkelijkste megalithische monumenten liggen helaas niet bij de deur. Een schoolreis naar Carnac, Stonehenge of Drenthe is waarschijnlijk te hoog gegrepen.
Wéris behoord echter wel tot de mogelijkheden. Grote groepen splitst u best op, zeker bij een eventueel bezoek aan het Musée des Mégalithes van Wéris. Indien u slechts over weinig tijd beschikt kan u het beperken tot een stoppauze bij de noordelijke dolmen van Wéris, vlakbij is een parking waar zelfs een bus kan stoppen... (meer info op de website van Wéris, zie Weblink)
Misschien komt u met uw klas ooit in Tervuren. Dan kan u omlopen langs de Dolmensteen van Duisburg, in het park van Tervuren.
In Hasselt vind u de zogenaamde 'Ezelsstenen', in het parkje voor het Atheneum...
Mogelijk kan u op een schooluitstap een ommetje maken langs één van de resterende Belgische megalieten (zie Megasite / Belgische megalieten)...

 

!!! Uw suggesties welkom !!!

'Terug naar boven'    -   Presentaties (= volgende pagina)

 

Lager Onderwijs:

Megalieten kunnen het onderwerp zijn van een projectweek of -veertiendaagse, eventueel van een trimestrieel project, dit in het 4de, 5de of 6de leerjaar of, bijvoorbeeld, driejaarlijks gelijktijdig in de drie studiejaren.

De (aangepaste) presentatie megalieten.ppt kan u bij aanvang van het project vertonen. U kan deze inleiden met een gesprek over menhirs, verwijzende naar de Asterix-albums. Benadruk dat niet de Galliërs of de Kelten de bouwers waren van de megalieten. Vraag of er leerlingen zijn die reeds megalieten gezien hebben, dit eventueel op TV. (Stonehenge?)

U kan bijvoorbeeld de leerlingen, op de speelplaats of in een gang, een tijdslijn laten maken van de megalithische beschaving tot heden. Met een schaal van 1m per 500 jaar is er  dan 16 m nodig om te starten bij -6000v.C. Met tekeningen, eenvoudige maquettes en voorwerpen allerhande kan de tijdslijn 'aangekleed' worden. Een tijdslijn op grote schaal is een goed instrument om de leerlingen een beter inzicht in het verleden te geven en om hun tijdsbesef aan te scherpen.

Maak een maquette. Voorbeeld:

Maquette - Musée des Mégalithes - Wéris
Musée des Mégalithes - Wéris

Kleimodellen van megalieten maken op bais van foto's. Tracht de leerlingen er toe aan te zetten zo natuurgtrouw mogelijk te werken. De modelen kan u laten beschilderen. Ze kunnen eventueel op de tijdslijn geplaatst worden.

Ook het aardewerk van de megalietenbouwers kan tot voorbeeld dienen.

Aardewerk Trechterbekercultuur - Hunebedcentrum Borger
Hunebedcentrum Borger - Drenthe NL

Maak wandversieringen (tekeningen, schilderingen) met de bewerkte megalieten als voorbeeld. Bedenk dat de symbolen mogelijk ooit ingekleurd werden...
Voorbeelden: presentaties / megakunst.ppt

Foto-tentoonstelling?
Vraag aan de leerlingen of ze foto's hebben van megalithische monumenten. Stel deze vraag ook in andere klassen.
Mogelijk is er genoeg materiaal om een 'fotowand' te maken...

Een werkbundel kan gebruikt worden om het project te ondersteunen.

 

!!! Uw suggesties welkom !!!

 
 
  'Terug naar boven'    -   Presentaties (= volgende pagina) Volgende
     

Pagina toegevoegd 2 januari 2011

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be